از خاطرات و تجربیات دیگراناسنادتورکمن صحراحزب تودهرویدادها

سالروز جانباختن یاد معلم دلسوز و انقلابی تورکمن آبا آبایی!

آبایی ضمن آنكه با دلسوزی تمام حرفه آموزگاری را انجام می داد و در تربیت كودكان كوشش می كرد از فعالیت های اجتماعی و آزدیخواهانه نیز حتی یكدم غافل نبود. او آرزومند بود كه خلق تركمن زنجیرهای ستم را بگسلد و سرنوشت خویش را به دست گیرد، او می خواست تمام فرزندان و جوانان تركمن از نعمت آزادی و فرهنگ برخوردار گردند و بدون بیم از فقر و رنج در راه یك زندگی شاد و آسوده گام بردارند؛ او خلق تركمن را دوست می داشت و خود را برای آنان می خواست


 

روزنامه “پیام گرگان” شنبه 25 مرداد 1331

 

هفتمین سال شهادت اباابایی فرزند قهرمان خلق تركمن روز 23 مرداد را مبارزان ضد استعمار تركمن هرگز از یاد نخواهند برد شهریور 1320 صفحه جدیدی در برابر مردم ایران و من جمله ملت تركمن گشود رضاخان بعد از ارتكاب جنایات فراوان و مكیدن خون دهقانان تركمن گرگان، مازندران و غیره و غارت آخرین هستی آنان مفتضحانه فرار كرد. پایه های نهضت ضد استعماری ایران بوسیله روشنفكران و كارگرانیكه در شرایط خفقان آور قبل از شهریور دربند بودند گذاشته شد. از همان آغاز فعالیت نهضت ضد استعماری ایران در تركمن صحرا نیز گروه گروه از دهقانان، صیادان پیشه وران و روشنكفرانیكه سالها در قید حكومت بیست ساله رنج برده بودند در صف نهضت ضد استعماری جای گرفتند. اباابایی مبارز دلیر تركمن نیز یكی از آنها بود.

ابا ابائی فرزند قربان قلیچ درسال 1300 شمسی در یكی از خانواده های متوسط تركمن بدنیا آمد و تحصیلات ابتدائی خود را در دبستان ابتدائی گمش تپه بپایان رسانیده سپس برای ادامه تحصیل وارد هنرستان شاهپور بندرشاه شد اما یك سال بعد بواسطه انحلال هنرستان مزبور باتفاق سایر رفقای خود وارد دبیرستان ایرانشهر گرگان گردید و در سال 1320 موفق باخذ گواهینامه دوره اول متوسطه گردیده و داخل دانشسرای مقدماتی جدید التاسیس گرگان شد. در سال 1320 موفقیت به گرفتن گواهینامه نائل و از شهریور ماه همانسال با رتبه 2 به آموزش و پرورش نوباوگان تركمن مشغول شد. آبا آبایی ضمن آنكه با دلسوزی تمام حرفه آموزگاری را انجام می داد و در تربیت كودكان كوشش می كرد از فعالیت های اجتماعی و آزدیخواهانه نیز حتی یكدم غافل نبود. او آرزومند بود كه خلق تركمن زنجیرهای ستم را بگسلد و سرنوشت خویش را به دست گیرد، او می خواست تمام فرزندان و جوانان تركمن از نعمت آزادی و فرهنگ برخوردار گردند و بدون بیم از فقر و رنج در راه یك زندگی شاد و آسوده گام بردارند؛ او خلق تركمن را دوست می داشت و خود را برای آنان می خواست . ولی آبا آبایی كه هر روز چهره های رنجیده فرزندان خردسال تركمن را بر روی نیمكت های درس مشاهده می كرد و آثار فقر و محرومیت را درچهره هزاران كودك دیگر كه به مدرسه راه نداشتند، می خواند، می دانست كه جز با مبارزه علیه پاسداران ظلم و جور و حامیان فقر و جهل نمی توان راه رهایی را بر روی خلق تركمن گشود. آبا آبایی مسببین تیره روزی تركمن، و دشمنان ملت ایران را در وجود استعمارگران بیگانه و هیات حاكمه فاسد خوب شناخته بود و به همین علت مبارزه با این اهریمنان كینه توز را نخستین وظیفه خود قرار داده بود و با پیوستن به نهضت ضد استعماری خلق ایران این وظیفه را به انجام می رساند. آبا آبایی دشمن سر سخت استعمار و ارتجاع بود و به همین دلیل مورد بغض و كینه دشمنان خلق قرار گرفته بود.

در شب 23 مرداد سال 25 هنگامی كه هنرمندان محبوب خلق تركمن می خواستند نمایشنامه ای راكه قبلا پروانه نمایش آن از طرف مقامات مربوطه صادر شده بود، بر روی صحنه بیاورند. قوای پلیس و مرزبانی متفقا به مردم یورش آوردند. كلوپ به وسیله قداره بندان نظامی و پلیس محاصره شد ولی مردمی كه برای تشویق از هنرمندان محبوب خود گرد آمده بودند از تهدیدات پلیس نهراسیدند و در برابر حمله پلیس ایستادگی كردند عاقبت قلدران دست به اسلحه بردند و تماشاچیان را به گلوله بستند. آبا آبایی كه در برابر قوای اهریمنی پلیس مقاومت می كرد مورد اصابت گلوله واقع شد و استخوان ران او متلاشی گردید آموزگار شرافتمند و مبارز خلق تركمن به خاك افتاد و خشم و نفرت مردم برانگیخته شد. او را به سوی گرگان بردند ولی قبل از آنكه به گرگان برسد در آغوش پدر رنج دیده اش جان داد….

مردم تركمن با چشم خود دیدند همان ژاندارمها و پلیس هایی كه سر نیزه هایشان برای حفظ تسلط شوم غارتگران و املاكچی ها سینه دهقانان را سوراخ می كرد؛ آبا آبایی آموزگار شرافتمند و انساندوست را با گلوله به خاك و خون در غلطاندند. آبا آبایی را كشتند زیرا او تسلیم زور نمی شد، وظیفه خود را با شرافت انجام می داد و برای رهایی خلق تركمن و دریدن پرده های جهل و خرافات مبارزه می كرد. آبا آبایی را كشتند ولی مبارزه مردم تركمن متوقف نشد، مبارزان ضد استعمار مردم تركمن به خون آبا آبایی سوگند خوردند كه آرمان او را با سرسختی تمام دنبال كنند و انتقام خون او و همه شهیدان راه آزادی را باز ستانند. خلق تركمن مبارزه خود را با قاتلین آبا آبایی؛ یعنی همان هایی كه زندگی را از مردم تركمن گرفته و فقر و جهل برای آنها آورده اند، با شدت مبارزه می كند. افتخار بر شهید قهرمان آبا آبایی‌! پیروز باد مبارزه رهایی بخش ملت تركمن در راه صلح، آزادی!

آ.گلی

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن