تورکمن صحرارویدادهاسیاسیمقالات

از خواست حذف نام تورکمن تا مهاجر خواندن این ملت در سرزمین خویش!- ویدئو

به نظر ما غیظ و خشم اینان ناشی از پیروزی دهقانان تورکمن در بازستانی زمین های غصبی شان در اوائل انقلاب تحت رهبری “ستاد مرکزی شوراهای تورکمن صحرا” می باشد که هرگز داغ آنرا فراموش نخواهند کرد که چسان اراده ملتی انقلابی باعث دربدری و فرار از لانه هایشان گشت. آنان به انتقامگیری خونین از ملت تورکمن در بهمن 1358 بسنده نکرده در پی سیاست سرزمین سوخته هستند ولی فراموش نکنند که خشم ملت آگاه تورکمن هرگز این اجازه را به آنان نخواهد داد.

مرکز مطالعات تورکمن- در سایت مرکز پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران (زمستان 1398) مقاله پژوهشی استادان و دو تن از دستیاران تورکمن اساتید دانشگاه تربیت مدرس و مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان مقاله پژوهشی با عنوان “تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضای شهری (مطالعه موردی شهر گرگان) منتشر شد که در آن مقاله تورکمنها را مهاجر خواندند و خود آنها را به فروختن زمین هایشان متهم کردند.

تورکمنها ساکنین اصلی این منطقه می باشند. حتی قبل از ورود آریایی از هندوستان دولت های خویش را در شرق دریای خزر ایجاد کرده بودند که یکی از آنها دولت سکاها بود که کورش قصد تصرف آنرا داشت که توسط شاهزاده تومار سرش از تن جدا گشت. علاوه بر آن یافته های باستانشناسان مشهور اروپائی که در این منطقه به کاوش پرداخته اند، نشاندهنده آنست که تورکمن ها از قرون قبل از میلاد مسیح در این منطقه ساکن بودند. اشاره ای کوتاه به کشفیات ژان دهه فرانسوی در تورنگ تپه و یان آرنه سوئدی در شاه تپه:

  • باستانشناس(آرخئولوگ) سوئدی یان آرنه Jan Arne در سال 1940 بر روی تپه های باستانی تورکمن صحرا منجمله “شاه تپه”(در غرب آق قالای کنونی) اکتشافات علمی انجام داده و یافته های خویش در کتابی تحت عنوان “کشفیات شاه تپه” به انگلیسی در استکهلم منتشر کرده است.[1]

بنابه گفته های این محقق سوئدی در این منطقه تورکمنهای اوغوز  ساکن بودند:

«…Shah Tepe repesent a Turkish people that had been converted to islam in 8th century. In all probability these people were the Ghuzz or Oghuz, whose country stretched at least from the mounth of the riwer Gorgan to the north between the Caspian and the Aral seas and in the north-west to the Volga, in the east all the way to Jimkent

[Terjime: Şadepede, 8-nji asyrda yslam dinini kabul eden adamlar ýaşapdyrlar. Bar bolan mümkinçilikleri nazara alaňda olary Goz ýa-da Oguzlar diýmäge esas bar, olaryň ýerleşýän strategik mekany Gürgen derýasndan Hazara hem Araldyr Wolga ondan Jimkent çenli aralygynda uzanan toprak bolupdyr](343.s)

همچنین در  16 مرداد 1336 پروفسور “ژان دهه” باستان شناس مشهور فرانسوی و هیئت همراهش پس از 17 سال کاوش و تجسس در تپه باستانی “تورنگ تپه”( تورنگ به تورکمن کأکیلیک و قرقاول در 20 کیلومتری شرق گرگان) و اکتشافات تاریخی مختلف به کار پژوهشی خود پایان دادند، البته این تپه باستانی در ۱۵ دی ۱۳۱۰خ به شماره ۶۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود. تصویر ذیل بخشی از مصاحبه روزنامه دربار شاهنشاهی موسوم به “رستاخیز” شماره 685  با پروفسور دهه می باشد:

همچنین یادگارهای موجود در بلندی های “خالدنبی” و سنگ مزارهای ستونی آن -قدمت آن به ماقبل مسیح می رسد- که در منطقه “قارری نخور” تورکمنستان نیز موجود می باشد، حاکی از وجود تمدن مشابه در دو سوی سرزمینی است که با قرارداد آخال از هم جدا شدند. در مورد نحوه سنگ مزارها که بقول ابن فضلان- مبلغ دینی عرب در سفرنامه اش- تورکمنها شکل تراشیده از چوب را بهمان شکلی که در سنگ مزارها می بینیم بر گردن خویش آویزان کرده و آنرا مقدس می شمردند.

اتهام مهاجر زدن به ساکنین اصلی این منطقه چیز تازه ای نیست در زمان قاجار به فارس های این منطقه ولایت و تورکمن ها غیرولایت می نامیدند یعنی بعبارتی فارسها جزو ملکت محروسه و اهل ولایت (ایرانند) و تورکمنها جزو این محدوده محسوب نمی شوند. در زمان پهلوی تورکمنها را عشایر نامیدند که آب و خاکی برای خود ندارند و کوچ رو هستند. البته نیش زبان- تورکمنها زردپوست مغولی!! هستند و مهاجرند همیشه ما را می گزید. در دمدمه های سقوط رژیم پهلوی، وقتی تورکمنها با مطالبات ملی  خویش با تظاهرات ضدشاهی به میدان می آمدند، باز هم این نغمه شوم ورد زبان ها گشت که تورکمنها باید به آنسوی مرزها برگردند. غافل از اینکه ایرانی که امروزه مدنظر این آقایان می باشد، جزئی از امپراطوری بزرگ سلجوقیان بود و این آقایان (فارس) جزئی از باشندگان امپراطوری تورکمنی سلجوقیان بودند (آرامگاه طغرل سلجوقی در نزدیکی تهران است)…

و اما فروش زمین! رضاشاه و اداره املاکش تقریبا تمامی مزارع کشاورزی مرغوب را با زور شلاق از دست دهقانان تورکمن بدر آورده بنام خود ثبت کرد فرزندش محمدرضاشاه نیز به کمک سگ زنجیری اش سرهنگ مزین زمین ها را تا مرز شمالی تورکمن صحرا غصب کرد. سپس با توطئه ای بنام انقلاب سفید و تقسیم اراضی زمین خود تورکمنها را به خودشان فروخت و بعد به بهانه های مختلف نظیر انداختن تریاک به منازل دهقانان تورکمن زمین ها را به نفع اداره املاک ضبط و غصب میکرد. مقاومت و سرکوب ها و کشتار و شکنجه دهقانان خود مثنوی هزار من می شود که از حوصله یک مقاله خارج است.

اینک در این “پژوهش” دو تن از اگر نگوئیم خائنین، خودباختگان و ناآگاهان به فرهنگی ملی یعنی بایرام چوقی کمکی و عبدالحمید نشاط به این توهین دامن زده آنرا می خواهند برسمیت بشناسانند. یعنی تورکمن ها مانند افغانی ها مهاجر به این منطقه هستند… زهی فکر احمقانه ای.

تا دیروز نمایندگان حکومت در منطقه خواهان عدم بکارگیری عنوان تورکمن صحرا بوده مرکز اسلامی شمال کشور- تحت نظر نورمفیدی با طرح های ضد تورکمنی خواهان تضعیف و نابودی این ملت می شوند که در زیر به دو نمونه اشاره می کنیم:

آخوند شیخ محمد حسین سبحانی امام جمعه اهل تشیع وقت گنبد در جلسه اداری شهرستان گنبد از عبدالله رستگار نماینده مردم درخواست کرد که در سخنان و بیانات خود در مجلس شورای اسلامی از کاربرد اصطلاح “ترکمن صحرا” خودداری کند و به جای آن از تعبیر “شمال شرق استان گلستان” استفاده نماید. (به نقل از نشریه صحرا آبان 1390 شماره 387)

در مورد واکنش نماینده تورکمنها به اظهارات ضدملی این آخوند اشاره نشده ولی گمان می رود سکوت کرده باشد (بعلامت رضا) اگر چنانچه سخنانی علیه این درخواست گفته باشد در مطبوعات درج می شد.

یکی از دیگر از مراکز رژیم در گرگان که تحت نظارت نورمفیدی بکار مشغول می باشد “مرکز برزگ اسلامی شمال” می باشد که در 1366 طرح ضدملی و ضدتورکمنی خویش را با عنوان بخشنامه سری براه انداخت. بخش هایی از این طرح ضدتورکمنی را در زیر آوردیم:

  • تا زمانیکه تفکر و جو حاکم بر مردم مناطق اهل سنت نشین کشور در جهت قبولی اهداف اصولی نظام قرار نگرفته، لازم است در تقسیمات استانی و شهرستانی و دهستانی احتیاط و پیش گیری های لازم بعمل آید بطوری که همواره وابستگی های گوناگون آنان بمناطق شیعه نشین محفوظ باشد.
  • عدم تأسیس صنایع و کارخانجات مهم در مناطق اهل سنت در صورت ضرورت با مدیریت و بکارگیری اکثریت شیعه که در غیر اینصورت این منافع اقتصادی در دراز مدت زمینه فکر خودکفائی و خودگردانی و جدائی طلبی آنان را قوت می بخشد.
  • مهاجرت دادن کشاورزان و افراد غیر سنی به مناطق اهل سنت نشین از طریق واگذاری زمین و غیره که در گرگان و گنبد قابل اجرا میباشد و در این منطقه هجرت سیستانی ها از جنبه های گوناگون در اولویت خواهد بود تا ضمن اسکان و بکارگیری مهاجرین سیستانی و غیره در درون ترکمنها حضور و ازدیاد غیرترکمن را هم داشته باشیم
  • تبادل نیروی انسانی وابسته بدولت در مناطق اهل سنت که حتی المقدور نیروهای سنی در مناطق شیعه نشین بکار گمارده شود و بالعکس.
  • اعزام گروهی از متخصصین فنون جامعه شناس و روانشناس و تاریخ… از دانشگاه یا غیره که مستقیم و یا غیر مستقیم با مراکز بزرگ اسلامی در اجرای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی همکاری و همفکری داشته باشند تا فعالیتها در ابعاد مختلف فرهنگی موثر واقع شود.

به نظر ما غیظ و خشم اینان ناشی از پیروزی دهقانان تورکمن در بازستانی زمین های غصبی شان در اوائل انقلاب تحت رهبری “ستاد مرکزی شوراهای تورکمن صحرا” بود که هرگز فراموش نخواهند کرد که چسان اراده ملتی انقلابی باعث دربدری و فرار آنها از لانه هایشان گشت. آنان به انتقامگیری خونین از ملت تورکمن در بهمن 1358 بسنده نکرده در پی سیاست سرزمین سوخته هستند ولی نباید فراموش کنند که خشم ملتی آگاه هرگز این اجازه را به آنان نخواهد داد.

در مورد شعار :یر اکینچیلنگکی” دریا بالیقپیلانگقی به دو قطعه فیلم زیر دقت می کنیم

ویدئوی اول بخشی از فیلم “زنده باد زاپاتا” و ودئوی دوم بخشی از فیلم فارسی “ساحل انتظار” می باشد

در زیر واکنش برخی از کاربران کانال ارکین ملت- انیستاگرام را در مورد مهاجر خواندن این “پژوهش” و غصب زمین توسط زابلی ها را می آوریم:

✳️ مردم فلسطین پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و جاهلیت اعراب و حیله گیری انگلیس و فرانسه(عهدنامه سایکس_بیکو) زمینهای خود را به یهودیان فروخته و از انها استقبال میکنند که نتیجه آن علاوه بر اشغال فلسطین که باعث قدرتمندتر شدن یهودیان شد،.عبرت بگیر ترکمن

زیاد دور نریم همین رژیم پالانی به محض به قدرت رسیدن شروع به سرکوب و کشتن مردم ترکمن صحرا کرد و شروع به تقسیم اراضی ترکمن صحرا و مهاجرت غیر بومی ها کرد بعد تو میایی وطن خودت پاره تن خودت رو به چندرغاز پولی میفروشی اصلا غیرت و وجدانی در تو هست !!

همینقدری که روی پیرو یارجان آخون بودن یا پیرو جلال قاری بودن تعصب دارید یکم هم روی ترکمن بودن تعصب داشته باشید.

اولین قدم اسم و فامیل و اسم پدر و طایفه دلالهای که به غیر بومیها زمین اجاره یا ملکی میفروشن را اعلام کنید.

فرمایشتون صحیح جناب مدیر ، چه میشه کرد وقتی خیلی ها دارن به اسم دلالی و پول درآوردن زمینها رو میفروشن یا به غیر ترکمنها اجاره میدن ،الانم دیر نیست تا این علفهای هرز رو برچینیم.

همین چند روز پیش توی گنبد میدان بسیج یه زابلی به ماشینم زد مقصر هم طرف خودش بود زنگ زدیم راهنمای رانندگی تا افسر بیاد.. توی این فاصله که افسر بیاد این زابلی شروع کرد به دری بری گفتن که وقتی دید منم ازش کم‌ نمیارم پیش خودش فک کرد که میتونه با زنگ زدن به آشناهاش و رفیقاش منو بترسونه..که با یه تماس تلفنیش ۱۵ شغال اومدن مثلا خواستن منو بترسونن که بنده تنها بودم و بازم بهشون باج ندادم.. من بچه بندر هستم تاحالا تو شهرما یه زابلی نتونسته قود قود کنه یعنی عرضشو نداره ولی نمیدونم چرا توی گنبد اینا شاخ شدن ولی به نظر من اگه جووناشون اتحاد داشتن یا پشت همدیگه بودن هیچوقت همچین گوهی نمیتونستن بخورن.. منظورم اینه که به جای اینکه جوونامون به همدیگه چافو در بیارن با همدیگه دعوا کنن یه کمی عقل داشتن و با برادرای ترکمن خودشون متحد میشدن هیچوقت هیچ غیر بومی نمیتونست پارس کنه…‌به خدا وقتی شاهد همچین صحنه های میشم جیگرم خون میشه..یا وقتیکه پارسال خدابیامرز ( خدر بازیار) برای دفاع از چند تا دخترخانوم ترکمن که با خانوادشون رفته بودن جنگل رامیان که چندتا غیر بومی به دخترخانوما متلک میندازن و اذیتشون میکنن که خدرجان خدابیامرز تنهای جلوشون وایمیسته که متاسفانه جونشو از دست میده اگه اون‌موقع ترکمنا دسته جمعی اون چندتا حرومزاده رو میگرفتن و دادگاه صحرایشون میکردن تاحالا هیچ کسی عرضه گوه خوری نمیداشت…. و کلی اتفاقات دیگه که نمیخام همشون رو اینجا بگم.. تنها خواهشی که از برادرای ترکمنم دارم دیگه اجازه گوه خوری به اینارو ندن و باهمدیگه اتحاد داشته باشن..‌

اغلب کارگران و اوستاکاران پیمانکارایی که شاهرودی و مازندرانی هستن و تو گنبد دارن کار میکنن زابلین! دارم میبینم

بهترین زمینها و حاصلخیزترین اونها رو مهاجران زابلی و بلوچ صاحب شدن و خصوصا بر جاده های اصلی.

بفکر اینده فرزندانتان باشید همانطور ک نسل به نسل از اجدادمون بما برای اسایش به ارث رسیده ما هم بگذاریم برای نسل اینده ترکمنها به ارث برسه.بترسید از روزی که فرزاندان ترکمن صحرا زیر دست یه غیر بومی تو زمین اجدادش کارگری کنه ومحتاج اش باشه

الانم دیر نیست. شهرداری گنبد رو مهاجرا دارن صاحب میشن- نیروهای برترجوجه که صاحبشم محلی مینودشته همش زابلیه- پنیر صباح هم که میخریم زابلیه و همیشه داره بر علیه ترکمن از بندر تا مراوه اقدام میکنه و….

تحقیق از:

آرنه گلی

مدیر مرکز مطالعات تورکمن

سوئد. 22 ژوئن 2020

 

[1] Excuvation at Shah-Tepe, Iran. By T.j.Arne. Stockholm 1945. P.343

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن