اخبار ویژهاعلامیه هاتورکمن صحراتورکمنستان

Halk artistkasy Jeren Işankulyewa aradan çykdy

Türkmenistanyň halk suratkeşi Jeren Işankuliýewa Aşgabatda 89 ýaşynda aradan çykdy. Jynaza 20-nji iýunda geçirildi. Jeren Işankuliýewa 1935-nji ýylyň 14-nji maýynda Ahal welaýatda dünýä indi, 1961-nji ýylda Mollanepes adyndaky Türkmen akademiki drama teatrynda studiýany gutardy.
Köp ýyllap Mollanepes teatrynda rol aldy, soň bolsa Türkmenistanyň esasy drama teatryna geçdi.
1970-1990-njy ýyllarda Işankuliýewa filmlerde-de köp rol aldy. “Meniň dostum Meleguş”, “Garamaňlaý”, “Prokuroryň ölümi”, “Jadygöý”, “Doganyňyz meniň doganym”, “Çita”, “Biz söýmeli” filmlerinde rol aldy. Iň soňky gezek 1997-nji ýylda “ýer titremesi çagalary” filminde surata düşdi

جرن ایشانقلیوا هنرمند خلق ترکمنستان در سن 89 سالگی در عشق آباد درگذشت. مراسم تشییع جنازه در 20 ژوئن برگزار شد. او در 14 می 1935 در آخال بدنیا آمد.
او سالها در تئاتر مولانپس به ایفای نقش پرداخت، سپس به تئاتر درام اصلی ترکمنستان رفت.
در دهه 1970-1990، ایشانقلیوا همچنین در فیلم های زیادی بازی کرد. او در فیلم‌های «دوست من مله قوش»، «قارامانگلای»، «مرگ دادستان»، «دیوانه»، «برادرت برادر من است»، «یوزپلنگ»، «باید دوست داشته باشیم» به ایفای نقش پرداخت. او آخرین بار در سال 1997 در فیلم کودکان زلزله در نقش کوتاه ظاهر شد.

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن