اخبار ویژهتورکمن صحرارویدادها

دست جنایتکاران زابلی از سرزمین تورکمن کوتاه !

غایراتلی ییگیتلریمیزه شؤهرات!!

صحرامیزا دولیپ دیر بلوج بیلن زابلی

گوزلرینه یاش تگه لاپ اوتیر یاش اولی.

 هامون” سووین غوریدیپ، گلدیلر حازارا

مأمد، شورایی یرین ساتدی خدا نظره .

                                                  ادارالانگ بارینا زابلی لار دولیپ دیر،

                                         اشه‌ک سوریان ممدوک بوگون باشلیق بولوپدئر .

                                       یول آزدیریپ گلن لر، یول گورکزن بولیالار

                                       آرقالی کوپک بولیپ قورت اورکیزن بولیالار.

  زاووت غوردی زابلی، تدریم یر الدن چیقدی

 آچ سالپایاق زابلی گویچلی وکیلی ییقدی.

 گونیمیزی بولانلار بالیق توتیار سوویندان

 گوزلرمه یاش دولدیریپ دردی چکیان دوویندن.

مسلح کردن زابلی های مهاجرت داده شده به سرزمین آبا و اجدادی ما در طی سه مرحله تاریخی همراه با اشک و خون و تاراج ثروتهای ملی همراه بوده است. در مورد علل کوچانیده شدن سیستانی ها و بلوچ ها به تورکمن‌صحرا در سایت کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن مقاله تحلیلی مبسوطی نگاشته شد. قصد ما در اینجا نگاهی به جنایات اخیر زابلی های ساکن اطراف سد وشمگیر و حمله مسلحانه آنان به اهای روستای شیرلی قهرمان– یولما سالیان می باشد.

در فضای مجازی در مورد نحوه درگیری و اعزام گروههای ضربت و یگان ویژه سرکوب اینک در روستاهای تورکمن جولان می هند مرتبا اخباری منتشر میشود. گفته شده هدف آنها جلوگیری از تشدید درگیری ها نبوده بلکه محافظت از زابلی هایی است که مورد خشم و غضب تورکمنهای جان به لب رسیده می باشد.

زابلی چگونه جری شده جسارت هجوم مسلحانه به میزبانانشان را بخود می دهند؟

  • نگاهی به عملکرد ستاد شوراها- با سقوط رژیم شاه و فرار غاصبین بزرگ زمین، دهقانان تورکمن با رهنمود نیروهای انقلابی به بازپسگیری زمین هایشان پرداختند. سازمان چریکها که می خواست از پیروزی دهقانان تورکمن برای خود نمدی بدوزد، شعار کاملا انحرافی “زمین مال کسی است که روی آن کار می کند” را در بین تورکمنها پخش کرد. دهقانان تورکمن گمان میکردند که این شعار به نفع آنهاست، غافل از اینکه ماهها قبل زابلی ها در زمین های اربابان فراری رحل اقامت گزیده همکیشان خود را از زابلستان به تورکمنصحرا دعوت میکردند. ستاد در مقابل این عمل آنها تنها به دادن چند هشدار اکتفا کرد. یکی از فعالین کانون فرهنگی-سیاسی در این باره نوشت:

«… در آن دوره بعضی از روستاهائی که که در آنها زمین توسط “شوراها” به زابلی‌ها داده شده بود، شاهد ورود گروهی زابلی‌های جدید از سیستان و رویش قارچ‌گونۀ چپرهای جدید در شبها برای اسکان آنها بر روی این اراضی بودند. تازه واردین نیز فورا نیز طالب زمین کشاورزی و دیگر امکانات از شوراهای روستائی میشدند! هرچند که بارها توسط فعالین ستاد مرکزی شوراها و کانون به اسکان دهندگان آنها توضیح داده می‌شد که تعلق گرفتن قسمتی از زمین‌های مصادره شدۀ غاصبان اراضی توسط شوراها به آنها بمعنای داشتن حقی برای وارد ساختن مهاجرین جدید و اسکان بر روی اراضی کشاورزی از سیستان نیست. زیرا، مالکیت جمعی و حتی فردی آنها بر این  اراضی به معنای مالکیت ملی آنها بر سرزمین آباء و اجدادی تورکمنها نبوده و آنها حق اسکان مهاجرین وارداتی رژیم به منطقه بر روی آنها و یا حق فروش آن به غیر بومی های وارداتی را ندارند. اما، این تلاش‌های اقناعی چندان ثمربخش نبوده و در طول حاکمیت دوگانه در منطقه، ورود و اسکان شبانۀ این مهاجرین اعزامی توسط رژیم بر روی این اراضی ادامه یافت!

  • ستاد شوراها در آن دوره قبل از هرچیز محدوده جغرافیایی سرزمین تورکمن را مشخص و آنرا به تصویب رسمی میرساند- همانند رسمی ساختن عنوان بندرتورکمن- اگر در آن دوره بجای برخی اقدامات فرعی هرچه زودتر استانی بنام “تورکمنصحرا” به تصویب می رسید، گامی به جلو برای حراست آب و خاک میشد.
  • فقر اقتصادی و بدنبال آن فقر بینش و اعتیاد از عواملی بود که تورکمن را مجبور میکرد، زمین هایی را که شوراهای انقلابی به آنها واگذار کرده بود و آنها را همانند ناموس خود حفظ میکرد، به زابلی هایی که از فروش قاچاق مواد مخدر ثروتی اندوختند، بفروشد و اینک شاهد رشد قارچ گونه روستاهای زابلی نشین در اطراف و اکناف تورکمن صحرا هستیم.

اخبار جنایات اخیر متجاسرین زابلی حاکی از آن است که دهها تورکمن زخمی و تنی چند نیز کشته شدند. البته این جنایات در همین یکی دو سال پیش هم تکرار شد. نیروهای انتظامی بجای دستگیری عاملین جنایت، کاسه کوزه را بر سر تورکمن می شکند و تورکمنها را دستگیر می کند.

واقعه شاه تپه- قرینجیک 1386

چهارم فروردین 1398خدابخش میرشکار فرزند گل محمد- صفر جنپا فرزند محمد- محمد فرزتد صفر و فرزند دیگر صفر جنپا، مجتبی خانه شير فرزند عباسعلی – نور احمد چربکو (کوهکن) فرزند على گل که این شخص اخير سلاح جنگی کلاشنیکف را داشته و شلیک مستقیم کرده – و تعدادی غریبه مسلح- مسبب اصلی صفر جنپا و فرزندانش می باشند که بسوی تورکمن ها شلیک کردند.

اسامی مجروحان تورکمن که همگی جوان و نوجوان میباشند:

۱-عرفان آق سینلی فرزند شمس اله از ناحیه چشم مجروح و بخاطر عدم كفاف وسایل پزشکی در استان گلستان، به مشهد اعزام شد

۲-منصور قرنجیک فرزند گل محمد از ناحیه شکم جراحی شده که بخاطر وخامت حال، هلیکوپتر آمده و برده

۳-محمدصفا قرنجیک (بهلکه) فرزند مرحوم حبیب – در حالیکه مجروح و بستری است با دستبند به تخت بسته شده،

4-محمد صفا يلقى فرزند رشید 5- ادریس نیک اندیش فرزند يعقوب مجروح از ناحیه سر-

اینها همگی از روستای شاه تپه (اسلام تپه)

6- یک نفر از روستای قرنجیک گوگجه لی که شدیدا مجروح شد.

تورکمنها مسلح نبوده و برای گرفتن جلوی سیل فقط بیل داشتند.

زابلی ها در حضور پلیس و نیروی انتظامی که از قبل بخاطر جلوگیری از درگیری حضورداشتند شلیک کردند و پلیس فقط فرار کرد.

حوالی ساعت ۱۰ و نیم شب قبل از واقعه- شاه تپه تورکمن – آقسین تپه:

 مهاجرين زابلی از یک شب قبل برای قدرت نمایی شروع به شلیک هوایی کرده، مانع عبور و مرور تورکمنها شده و هرکس که قصد عبور داشت را کتک و ماشینهایشان را تخریب کردند تعداد زیادی را کتک کردند تورکمنها برای باز کردن مسیل تخلیه سیل در کنار جاده رفته بودند که خدابخش میر شکار بعنوان اولین نفر به آنها شلیک کرد.

نمونه ای از غصب اراضی تورکمن توسط زابلی های مهاجر!

ابراهیمی– ستاد فرمان اجرایی امام بسیاری از زمینهای مصادره ای را می فروشد اما فقط به غیر تورکمن میفروشد.بزرگترین کارخانه و سرمایه هجوم آنها به تورکمنصحرا توسط ابراهیمی پنیر صباح هست که عضو نیروی قدس نیز می باشد. ابراهیمی در اطراف روستای اگری بوغاز پانصد هکتار از زمینهایی که به عنوان زمین ملی یا همان مراتع هست را با رانت خریداری می کنه و دورش را سیم خاردار گرفته و داخلش را هم شتر پرورش می دهد.

یکی از اهالی روستا مدتها علیه اش شکایت می کنه و پیگیری ولی آخر هم ابراهیمی برنده از دادگاه میاد بیرون و الان هم اون پانصد هکتار دستشه.

شو واغت زابلی لاری سیستان دان گتیریپ یرلشدیریان هم شو ابراهیمی. ابراهیمی رئیس پنیر صباح است

بیر مدرسه و بیر خوابگاه دا شولارا کوممدینگ بهترین یرینده بجردی

ناحیه صنعتی آقچلی دن تا خط نو آراسینی ابراهیمی ساتئن آلیپ باغ و ویلا بجردی.

  شهرکی– شهرکی که با عنوان خیر بزرگ گنبد شناخته می شود که انحصار فروش دخانیات در استان گلستان بخصوص شرق استان را داره و پول هنگفتی را به جیب میزنه.

زغالی– کارخانه رب گوجه دلند به نام حاجی زغالی هست. زابلی اون هم زمینهای زیادی در منطقه تاتار داره. زمینها را به دوبرابر قیمت عرف میخرند و بدین ترتیب مردمی که دچار گرفتاری هستند به راحتی به همینها میفروشند

سوسرای ها– 14 هکتار  زمین آبی با همه امکانات مفت مفت نصیب  سوسراییها شد که داخل زمین ساختمان 3 طبقه زدند سوسرا نام روستایی هست که در محدوده آزادشهر قرار داره و محل دقیقش هم درست بالاتر از پادگان نوده خاندوز در کناره کوه واقع شده است

بنیاد علوی و زابلی-الان هم در نزدیکی روستای دیگچه بنیاد علوی قصد فروش دویست هکتار زمین مصادره ای را داشت که اون هم به تورکمن‌فروخته نمیشه. زمینها را به دوبرابر قیمت عرف میخرند و بدین ترتیب مردمی که دچار گرفتاری هستند به راحتی به همینها میفروشند

یکماه قبل 22 هکتار زمین ابی با چاه عمیق و سازمان و برق و همه امکانات نصیب بلوچها شد

یک عدد مرغداری با نیم هکتار زمین رو به مرتع با بهترین امکانات باز نصیب پسر عموی همان سرمایه دار بلوچ شد به قیمت 450 میلیون که هم اکنون به یک و نیم میلیارد هم قصد فروش ندارد

دور تا دور روستای کاکا به این شکل بدست اقوام دیگر افتاده و صد سال سیاه هم این زمینها را نخواهند فروخت

زابلی ها بیشتر در نیروی انتظامی و ادارات امنیتی هستند هرچند در دیگر ادارات هم تعدادشان کم نیست.

از تحقیقات مرکز مطالعات تورکمن

اول ماه مه 2022

 برای مطالعه مقاله کانون به اینجا کلیک نمائید

بخش پایانی، زابلی ها در تورکمن‌صحرا: پان زابلیسم!!

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن