اسنادترکمن صحرا

از تازه های نشر: کتاب دو جلدی اسناد جنبش شورایی تورکمن صحرا منتشر شد

 

از مقدمه کتاب:

و اما در این مجموعه به مبارزات تورکمن ها علیه رژیم محمدرضاشاه دیکتاتور و سپس مبارزات حق طلبانه آنان در رژیم جمهوری اسلامی با ارائه اسناد ومدارک و اعلامیه های تشکل های تورکمنی (کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن، ستاد شوراها…) و نیز با استفاده از روزنامه های رسمی و نیمه رسمی مرکز و نیز نشریات گروههای سیاسی به این مبارزات نظر خواهیم افکند.

جنبش اعتراضی تورکمن ها در سال 1351 با دستگیری گروهی از روشنفکران تورکمن توسط ساواک شاهی، شکل نوینی بخود می گیرد. این جنبش، زمینه ساز پیوند پیشگامان تورکمن، دانشجویان و فرهنگیان با جنبش سراسری نظیر جنبش فدائی گشت. در این باره در بخش گزارشات و خاطرات فعالین سیاسی تورکمن به تفصیل مطلب آوردیم.

اساس کار و هدف ما در این مجموعه جمع آوری اسناد و مدارکی که بتواند در تحلیل و آنالیز جنبش شورائی و ملی از آنها استفاده کرد. هدف اساسی این مجموعۀ اسناد، نمایاندن صفحات مبارزات قهرمانانه نسل قبلی به نسل جدید می باشد، به نسلی که متاسفانه بعلت سرکوبی شدید و سپس سانسور تمامی اخبار جنبش و تحریف و وارونه نشان دادن آنها توسط رژیم جمهوری اسلامی، از آن همه روزهای تاریخ ساز بی خبر نگه داشته شده اند  و یا ذهن شان با اخبار جعلی و دروغین مسموم گشته است، مقصد اصلی ما زدودن آثار این بی خبری و  سم می باشد.

در نتیجه تلاش های قهرمانانه فرزندان راستین تورکمن در به ثمر رساندن قیام توده ای، در ماهای بهمن و اسفند 1357 و اوائل 1358 و دفع حملات خونین رژیم، نهادهای برخاسته از دل مردم فعالیت های سیاسی را خویش سرعت بخشیده، امر بازپسگیری زمین های غصبی و نیز گسترش فرهنگ ملی را در سرلوحه کار خویش قرار دادند.  آنها این تلاش شبانروزی شان را تا سرکوبی این جنبش در بهمن 1358 بی وقفه ادامه دادند. با ترور رهبران ملی تورکمن توسط رژیم و حاکم شدن کامل ج.اسلامی بر تورکمن صحرا، دستگیری های گسترده و اعدام ها شدت یافت که در نتیجه منجر به جلای وطن برخی از فعالین گشت. مهاجرت به تورکمنستان شوروی از سال 1362 آغاز و تا سال 1369 ادامه داشت. از سال 1365 گروهی از فعالین سیاسی تورکمن که در تاشکند و عشق آباد بسر می بردند بنابه رهنمود کمیته مرکزی فدائیان اکثریت به منظور کمک رسانی به مردم افغانستان تحت حاکمیت نجیب الله راهی آن کشور شدند و خانمی از مهاجرین سیاسی تورکمن در رادیوی “زحمتکشان” که از کابل، سیاست های فدائیان اکثریت را تبلیغ میکرد، به گویندگی مشغول گشت که بالاخره با خروج ارتش شوروی از افغانستان این دسته از تورکمن ها و عموما اغلب مهاجرین سیاسی راهی کشورهای اروپائی شده در آنجا رحل اقامت گزیدند…..

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن