اخبار ویژهتورکمن صحرارویدادها

مرگ تدریجی تالاب بین المللی آلاگؤل

علت: ایجاد سد برای آقابالاسرها

هم اکنون آب اترک توسط کانال عریض و طویل مستقیم به آلا گل متصل می باشد ولی  ابتدا سد دانشمند و سدها و آب بندان های خصوصی سیراب شده سپس دو تالاب کوچک آلما گل و آجی گل پر میشود سپس نوبت به بزرگترین تالاب آلا گل می رسد؟!

اولا: حق آبه شهر مراوه تپه، بخشهای تابعه و بخش مرزی داشلی برون از سد شیرین دره که بر روی نقطه حساس اترک احداث شده در اولین فرصت رها سازی شود.

ثانیا: طبق شواهد موجود ۱۸ سد بالا دست رود اترک بسته شده که اکثریت سدهای یاد شده برای حفظ محیط زیست تخریب بشوند و کارشناسان یا مدیران وقت پیشنهاد دهنده احداث سدهای مذکور باید به مردم شریف نوار مرز ترکمن صحرا پاسخگو باشند در ثانی با آنان برخود قانونی صورت بگیرد.

ثالثا: با کشور همسایه ترکمنستان که از محل چات تا داشلی برون روداترک مرز مشترک دو کشور را تشکیل میدهد آب کشاورزی به صورت ایده آل تقسیم شده و حق آبه سدهای که بر روی رود سومبار که یکی از شاخه های اصلی اترک میباشد از طریق هماهنگی دو کشور دوست و همسایه طبق قوانین بین المللی دریافت گردد.

پایگاه خبری اولکامیز – وقتی خشکسالی است خشک شدن رود اترک عدم بارندگی بهانه ی خوبی برای آب منطقه ای و محیط زیست استان گلستان می باشد برای عدم پاسخگویی به مردم و حامیان محیط زیست و اما وقتی آب رودخانه جاری است چرا تالاب بین المللی آلاگل از برکت طبیعت بکر استفاده بهینه نمی شود تا بخشی از تالاب ۲۵۰۰ هکتاری یاد شده آبگیری شود، علت چه می تواند باشد؟

قطعا تنها یک علت دارد. آن هم نالایق بودن مدیریت هایی است که اول مطلبم به آنان اشاره کردم. با اختلاس و انواع کم کاری های محض مدیریت های استانی میشود سکوت کرد. یا ادارات و ارگانهای نظارتی اگر باشند حداقل روی کاغذ پیگیری خواهند کرد ولو جهت دریافت حق ماموریت برای تفریح هم باشد خواهند رفت؟!

ولی شوخی، کم کاری و بدرفتاری با طبیعت بکر و محیط زیست بزرگترین گناه تاریخ محسوب میشود باید با مدیران خاطی و کم کار و متخلفین در این خصوص برخورد بشود، این کار خرد جمعی و هماهنگی اصولی را می طلبد.

هم اکنون آب اترک توسط کانال عریض و طویل مستقیم به آلا گل متصل می باشد ولی متاسفانه به علت عدم مدیریت صحیح ابتدا سد دانشمند و سدها و آب بندان های خصوصی سیراب شده سپس دو تالاب کوچک آلما گل و آجی گل پر میشود سپس نوبت به بزرگترین تالاب آلا گل می رسد؟!

اولا: حق آبه شهر مراوه تپه، بخشهای تابعه و بخش مرزی داشلی برون از سد شیرین دره که بر روی نقطه حساس اترک احداث شده در اولین فرصت رها سازی شود.

ثانیا: طبق شواهد موجود ۱۸ سد بالا دست رود اترک بسته شده که اکثریت سدهای یاد شده برای حفظ محیط زیست تخریب بشوند و کارشناسان یا مدیران وقت پیشنهاد دهنده احداث سدهای مذکور باید به مردم شریف نوار مرز ترکمن صحرا پاسخگو باشند در ثانی با آنان برخود قانونی صورت بگیرد.

ثالثا: با کشور همسایه ترکمنستان که از محل چات تا داشلی برون روداترک مرز مشترک دو کشور را تشکیل میدهد آب کشاورزی به صورت ایده آل تقسیم شده و حق آبه سدهای که بر روی رود سومبار که یکی از شاخه های اصلی اترک میباشد از طریق هماهنگی دو کشور دوست و همسایه طبق قوانین بین المللی دریافت گردد.

رابعا: تشکل های مدنی، محیط زیست و ngo های کشاورزی، مردمی ترکمن صحرا در خصوص دریافت حق آبه قانونی اهالی پایین دست اترک باهماهنگی یکدیگر فعالیت دائمی داشته باشند.

خامسا: برای حفظ محیط زیست نگهداری و مواظبت از تالاب های آلا گل،آلماگل و آجی گل ضرورت دارد، حامیان محیط زیست ترکمن صحرا، استانهای همجوار گلستان ودر سطح کشور هماهنگ و همکاری بهینه صورت بگیرد و نکته بسیار مهم و حیاتی تولید و استخصال یدکارخانه کانسار خزر به حداقل برسد و عدم رعایت محیط زیست از طریق قانونی و فشارهای مردمی تعطیل بشود.

گنبد قابوس: آنامحمدبیات داشلی برون / نهم آذر ۱۴۰۲

www.ulkamiz.ir

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن