اسنادترکمن صحرا

برنامه های مرکز اسلامی شمال علیه اهل سنت تورکمن صحرا

سند/ برنامه سری نظام برای کنترل اهل سنت شمال کشور خصوصا ترکمن ها

 

سهاب/ بنابر اسنادی با طبقه بندی “سری” که به دست سازمان سهاب رسیده است مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور برای کنترل و تضعیف اهل سنت برنامه های مختلفی پیاده کرده است.

این سند مربوط به سال ۱۳۶۶ است که نفوذ میان اهل سنت گلستان و مخصوصا ترکمن صحرا را مورد هدف قرار داده است.


منابع افشاکننده این سند گفته اند: “در حال حاضر عبدالقیوم شکاری مسئول اساس نیوز که به نام اهل سنت فعالیت میکند با همکاری موسسه اسلامی شمال کشور در گرگان، مشغول طرح ریزی و اجرای برنامه های متعدد امنیتی علیه اهل سنت بوده است.”

 

اسناد زیر هنگام شروع کار موسسه اساس نیوز در جلسه سری و محرمانه به عبدالقیوم شکاری برای تفهیم بیشتر تحویل داده شد.

این برنامه ها از ۳۰ سال پیش شروع و اکنون بخشی از مسئولیت اجرای آن برعهده عبدالقیوم شکاری و اتاق فکری در اساس نیوز نیز گذاشته شده است.

این سند حتی نشان میدهد که از مسئولان خواسته شده در مناطق اهل سنت حتی “صنایع و کارخانه های مهم” ساخته نشوند.

در این سند درخواست شده که بافت جمعیتی منطقه با اعطای زمین به غیر بومی ها تغییر کند. علما و آخوندهای اهل سنت کنترل شوند، و افکار و عقاید شیعی با تکثیر کتب جزوات و برنامه های متعدد در بین جوانان ترویج داده شود.

در این طرح همچنین خواسته شده که مدارس اهل سنت تعطیل شوند و مدارس بزرگ کنترل شوند.

به طور کلی طرح های مشابه بنیاد برکن اهل سنت از ابتدای انقلاب به شیوه های مختلف در سراسر کشور از کردستان و بلوچستان، خراسان و جنوب ایران اغاز شده است و هوشیاری هر چه بیشتر فعالان اهل سنت را می طلبد.

پیشنهاد طرح به کمیسیون ها و اندیشمندان اهل سنت سراسر کشور، بند بند سند فوق به دقت مطالعه و موشکافی و طبق آن برنامه های مقاومتی طراحی شود.

 

مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور

شماره 34/9

تاریخ 5/11/66

سری

حضور مبارک برادر علیرضا فیض مدیریت محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

 

احتراما بدینوسیله قسمتی از پیشنهادات در رابطه با امور اجتماعی و فرهنگی و حوزه های این منطقه به پیوست ارسال میگردد.

والسلام

من ا…التوفیق

سیدضیا میردیلمی

مسئول مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور- گرگان

  

پیشنهادات در جهت محدودیت و کنترل حوزه های علمیه و نحوۀ برخورد با اهل سنت

 

الف: امور اجتماعی و فرهنگی                                                          سری

 

 • مردم ترکمن مردمی نجیب و سلیم النفس و دارای احساسات ناسیونالیستی مذهبی میباشند ولی غالب آخوندهای آنان مادی گری و متعصب و نسبت به نظام بدبین هستند و اما نسل جوان آنان دارای آمادگی پذیرش شور انقلاب اسلامی بوده و میباشند ولیکن از طرف عده ای از آخوندهای آنان، تشیع آنچنان زشت و خطرناک و شرک آلود ترسیم شده که گرایش به کمونیست و یهود و نصاری برای آنان مقبولتر است تا اتهام طرفداری از فکر شیعی.

در اینجا خلاء موجود در فکر نسل جوان نهایتا می بایست از طریق روحانیون جوان و خوشبین و انقلابی در دراز مدت پر شود و گرنه بریدگی از روحانیت آنچنانی و عدم جرئت بگرایش به تفکر انقلاب اسلامی ایران آنان را آماده پذیرش هر نوع تفکر خطرناکی خواهد کرد.

ضمنا در این مقطع غالب روحانیون اهل سنت علاوه بر مسئلۂ منافع مادی و فرار از جنگ و سربازی، عمده وحشت آنان احتمال تشدید گرایش به تشیع میباشد. لذا برای پیش گیری از این خطر از راه جذب جوانان و کودکان به حوزه های دینی و تأسیس حوزه های متعدد حتی در روستاهای دور افتاده و اصرار بر تدریس و تحصیل و مکالمه و مکاتبات بزبان ترکمنی و ایجاد فاصله فرهنگی با فرهنگ انقلاب و زبان فارسی و یا هر وسیلۂ دیگر استفاده می نمایند.

 • لازم است بروحانیت بیدار و انقلابی آنان بیشتر بهاء و امتیاز داده شود و از آنطرف زمینه ها و اموریکه باعث رشد و تقویت و تقدس روحانیون مغرض و قشری و منجمد آنان میگردد و نیز موجب باب الحوایج شدن و حلال مشکلات بودن آنان برای مردم میشود، دقیقا کنترل و حساب شده باشد.
 • پیشنهاد میگردد از طریق نمایندگان حضرت امام و با هماهنگی مسئولین ذیربط در کلیه مناطق اهل سنت نشین کشور تشکیلاتی مشخص مربوط به ائمه جمعه و روحانیت و حوزه های علمیۂ آنان وجود داشته باشد و تمام مسئولین قوای سه گانه در رده های مختلف مقید باشند فقط از این کانال به خواسته های روحانیت و شفاعتهای آنان رسیدگی و یا پیگیری نمایند.
 • در کلیه تصمیمات و اموریکه خصوصا مربوط به روحانیت اهل سنت و فرهنگ آنان میباشد لازم است از طریق دفاتر سیاسی و اداره اطلاعات استانها و مراکز بزرگ اسلامی که زیر نظر نمایندگان حضرت امام میباشند هماهنگی و نظرخواهی های مقتضی معمول گردد تا در عمل مواجه با پراکندگی و تشتت و تناقض نشویم.
 • تا زمانیکه تفکر و جو حاکم بر مردم مناطق اهل سنت نشین کشور در جهت قبولی اهداف اصولی نظام قرار نگرفته، لازم است در تقسیمات استانی و شهرستانی و دهستانی احتیاط و پیش گیری های لازم بعمل آید بطوری که همواره وابستگی های گوناگون آنان بمناطق شیعه نشین محفوظ باشد.
 • عدم تأسیس صنایع و کارخانجات مهم در مناطق اهل سنت در صورت ضرورت با مدیریت و بکارگیری اکثریت شیعه که در غیر اینصورت این منافع اقتصادی در دراز مدت زمینه فکر خودکفائی و خودگردانی و جدائی طلبی آنان را قوت می بخشد.
 • مهاجرت دادن کشاورزان و افراد غیر سنی به مناطق اهل سنت نشین از طریق واگذاری زمین و غیره که در گرگان و گنبد قابل اجرا میباشد و در این منطقه هجرت سیستانی ها از جنبه های گوناگون در اولویت خواهد بود تا ضمن اسکان و بکارگیری مهاجرین سیستانی و غیره در درون ترکمنها حضور و ازدیاد غیرترکمن را هم داشته باشیم
 • تبادل نیروی انسانی وابسته بدولت در مناطق اهل سنت که حتی المقدور نیروهای سنی در مناطق شیعه نشین بکار گمارده شود و بالعکس.
 • اعزام گروهی از متخصصین فنون جامعه شناس و روانشناس و تاریخ… از دانشگاه یا غیره که مستقیم و یا غیر مستقیم با مراکز بزرگ اسلامی در اجرای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی همکاری و همفکری داشته باشند تا فعالیتها در ابعاد مختلف فرهنگی موثر واقع شود.
 • گسترش و پیگیری های لازم و برنامه ریزی های دقیق و عمیق روی اهل سنت از طریق انتشار نشریه و جزوه و کتاب و کتابخانه ثابت و سیار و رادیو تلویزیون و روزنامه ها و جذب و سازماندهی استعدادهای هنری و فرهنگی اهل سنت و غیره با همفکری گروه جامعه شناس و روان شناس و تاریخ و …
 • تکثیر کتب و نشریات و جزوات و مسابقات علمی و دینی در حوزه های قدیم و مدارس جدید جهت آشنایی هرچه بیشتر با انقلاب اسلامی و اسلام محمدی (نه اسلام اموی و عباسی) و بوجود آوردن زمینه های تفاهم بیشتر با فرهنگ و اعتقادات تشیع.
 • رساندن مطالب و دادن منابع برای سخنرانی ائمه جمعه اهل سنت با در نظر گرفتن جوانب فقهی و تاریخی و مذهبی آنان و نیز آوردن خطباء و دانشمندان انقلابی سنی از مناطق و ممالک دیگر و گذاشتن سمینارهای متناوب و متنوع و پرمحتوی با حضور آنان و مقامات مهم مملکتی.

   ب: امور حوزه های علمیه:

 • اجرای دقیق امتحانات سالانه با نظارت مستقیم مرکز و همکاری آموزش و پرورش.
 • ملزم کردن طلاب اهل سنت برای شرکت در جبهه همانند طلاب تشیع با ارسال بخشنامه مشترک از شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم برای روحانیون تشیع و تسنن مناطق سنی نشین.
 • بوجود آوردن حوزه های بزرگ در شهرهای سنی نشین و تمرکز تحصیلات آنها و محدود کردن بیش از یکصد و سی حوزه روستائی موجود در این منطقه از طریق درجه بندی کردن میزان معلومات مدرسین آنان و مرحله بندی کردن مدت تحصیل در روستا که با این عمل طلابی که غالبا بخاطر بودن حوزه در کنار منزلشان درس میخوانند از ادامه آنان صرفنظر و طلاب واقعی رشد خواهند کرد.
 • محدودیت شدید در شرایط پذیرش طلاب و تحصیلات علوم دینی همانند حوزه های تشیع با بخشنامه شورای مدیریت حوزه های علمیه قم…
 • اقدام و برخورد قاطع نظام وظیفه با طلابی که واجد شرایط تحصیل نیستند و یا ختم نموده و از سلک روحانیت خارج شدند.
 • با توجه به موجود بودن بیش از یکصد و شصت حوزه شهری و روستائی و حضور ششهزار طلبه و مدرس شاغل که حدود 80% آن اضافه میباشد، لازم است در جهت جلوگیری از تأسیس حوزه های جدید و نیز انحلال حوزه هائی که واجد شرایط نیستند، اقدام گردد.
 • تأسیس دانشگاه عالی اسلامی ویژه اهل سنت برای جلوگیری از خروج استعدادهای دینی اهل سنت. که اگر این دانشگاه در قم یا مشهد یا تهران باشد از نظر جذب به فرهنگ انقلاب و کنترل دقیق و تحلیل رفتن در فقه و بینش گسترده و پویای تشیع خیلی موثر است و ضمنا باید مضرات این عمل از قبیل راه یافتن آنان بمرکز قدرت سیاسی و معنوی تشیع و ازدیاد حساسیت از سخنرانیها و کتب مذهبی و غیره نیز حتما محفوظ گردد و چنانچه باید دانشگاه مزبور در مناطق اهل سنت تأسیس شود، بدیهی است منطقه امن گرگان با توجه به همسایگی حکومت غیر اسلامی شوروی و داشتن بیشترین تعداد روحانی اهل سنت در اولویت خواهد بود.
 • در منطقه گرگان و گنبد غالبا روحانیونی که روشنفکر و ضد عثمانی (شیخ عثمان نقشبندی کردستانی) و ضد تصوف باشند متهم به وهابیت میشوند زیرا چنین روحانیونی را مانع بازار گرم توسل و نذر و نیاز و زیارت شیوخ و قربانیها و هدایا و درآمدهای سرشار مریدان خود میدانند اما در واقع اکثریت متهمین به وهابیت و وهابی بمعنای سیاسی و مصطلح آن نمی باشد و تفکر وهابیت در این منطقه جندان مقبولیت و گسترش نداشته است.

 


 

 

 

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن