تورکمن صحراتورکمنستانسیاسی

کافر همه را به کیش خود پندارد! یا جوابی به یاوه گوئی های اقلیموف

مهاجری بی پناه و گریخته از چنگال خونین رژیم ددمنش ج. اسلامی چه اطلاعاتی می تواند به سازمان اطلاعاتی اتحاد شوروی انتقال دهد؟ مسئولین مهاجرین در کشور تورکمنستان با همکاری مقامات رسمی برای بچه ها محل کار و تحصیل و مسکن تهیه میکردند … برخی از خودی ها نیز بدون سنجش بی مهابا و بی پروا اتهام جاسوسی یکی چند نفری از مهاجرین تورکمنصحرایی را برای ک گ ب براحتی ادعا می کنند همانند اقلیموفها بدون اثبات باد هوا می پراکنند. آیا این گفته اقلیموف که “آنها [مهاجرین] سلول های خوابیده ک گ ب روسیه هستند که هر وقت می توانند بیدارشان کنند با نوشته های “در آب نمک خوابانیده شده” های آقای بورش چه فرقی دارد؟

در کانال یوتیوب “حالقئنگ سسی Halkyň sesi” در تاریخ پنجم سپتامبر 2020 که توسط دو نفر از شهروندان تورکمنستانی؛ حالمئرات سؤیونوف و ساپار اقلیموف، که خود را “لیدرهای اپوزیسیون” نیز قلمداد می کنند، بیشرمانه به تمامی تورکمن های ایران و افغان که در دوره اتحاد شوروی به تورکمنستان پناهنده شده بودند و از آنجا بقول اقلیموف به اروپا “فرستاده شدند” اتهام همکاری با سازمان جاسوسی “ک گ ب” زده شد.

این اتهام و تهمت توسط ساپار اقلیموف مطرح شد. این شخص بدون نگاه به خویش در آینه و بی آنکه از گذشته ننگین اش در زمان صدرات معاون وزیر کشاورزی دوران نیازوف، بی شرمانه دست به چنین فحاشی دست می یازد. بقول معروف دست پیش می گیرد که پس نیافتد.

ساپار اقلیموف در سالهای اوائل استقلال تورکمنستان بعنوان یکی از 12 معاون وزیر کشاورزی تورکمنستان – وزیر کشاورزی امامبردی اقلیموف برادر همین ساپار اقلیموف می باشد- منصوب میشود و بعنوان وارد کردن میوه و سبزیجات از روسیه نیم میلیون دلار از بودجه کشور را به جیب زده به استانبول فرار می کند و در آنجا بنابه درخواست دولت تورکمنستان دستگیر و زندانی می شود. از همان روزهای اول بازداشت، وی خود را مخالف رژیم جا زده، مصاحبه هایی با رادیو آزاتلیق” -“آزاتلیق رادیوسی” انجام داد و از این طریق محمل خوبی برای سیاسی جازدن خویش پیدا میکند. سرانجام بنحوی از دولت سوئد اجازه اقامت دائم گرفته و فعلا در سوئد رحل اقامت افکنده است.

پرونده جنائی ساپار اقلیموف هنوز هم در تورکمنستان باز می باشد و در صورت بازگشت به وطن، باید پاسخگوی آن باشد.

ما کاری به نحوه فعالیت ها سیاسی وی در دوره های اخیر نداریم و اصلا به ما مربوط نمی شود که که ایشان تحت چه ضوابط و روابطی و در رابطه با چه اشخاصی- حتی گفته میشود مشکوک از داخل تورکمنستان “فعالیت سیاسی” می کنند، اصلا بما مربوط نمی شود ولی عاملی که باعث پریشگویی ایشان علیه مهاجرین سیاسی تورکمن صحرا شده، بگمانم فعالیت های سیاسی یکی از مهاجرین تورکمنصحرایی در کانادا علیه دولت بردی محمدوف سبب شده و گویا اقلیموف، جوانان پر انرژی را رقبای خود می پندارد و خود را از قافله عقب مانده حس می کند.

و اما اتهام جاسوسی و همکاری برای ک گ ب به مهاجرین سیاسی تورکنصحرایی توسط اقلیموف و تأئید آن توسط حالمئرات سؤیوف جنبه دیگری نیز دارد و آن اینکه رژیم جمهوری اسلامی که منتظر هر فرصتی است که تمامی مخالفین خویش را سرکوب نماید، وقتی می بیند یکی از مقامات رسمی سابق کشور تورکمنستان تورکمنهای مهاجر را جاسوس و خائن اعلام می کند، با این بهانه “خوب” باعث آزار و خانواده های آنان در داخل کشور نیز شده و یا برخی از آنها را که برای دیدار خانواده هایشان به ایران سفر می کنند را به بند بکشاند و چه بسا اعدام کند. و این است خدمت اقلیموف ها که خانوادتا از عوامل ک گ ب بودند، به جمهوری اسلامی.

ساپار اقلیموف مدعی می شود که “این ها[مهاجرین تورکمن] که توسط ک گ ب به اروپا فرستاده شدند خود نمی دانند به کی خدمت می کنند.. و در جای دیگر میگوید که این ها نه تنها به ک گ ب تورکمنستان بلکه برای روسیه نیز خدمت می کنند. چقدر مستهجن و لجن پراکنی است.

مهاجری بی پناه و گریخته از چنگال خونین رژیم ددمنش ج. اسلامی چه اطلاعاتی می تواند به سازمان اطلاعاتی اتحاد شوروی انتقال دهد؟ مسئولین مهاجرین در کشور تورکمنستان با همکاری مقامات رسمی برای بچه ها محل کار و تحصیل و مسکن تهیه میکردند و یا برای برگزاری روزهای بیاد ماندنی از صلیب سرخ سالن می گرفتند و از این نوع کارهای صنفی … آیا این نوع فعالیت های انسانی جاسوسی برای سازمان امنیتی تورکمنستان بود؟ برخی از خودی ها نیز بدون سنجش بی مهابا و بی پروا اتهام جاسوسی یکی چند نفری از مهاجرین تورکمنصحرایی را برای ک گ ب براحتی ادعا می کنند همانند اقلیموفها بدون اثبات باد هوا می پراکنند. آیا این گفته اقلیموف که “آنها [مهاجرین] سلول های خوابیده ک گ ب روسیه هستند که هر وقت می توانند بیدارشان کنند با نوشته های “در آب نمک خوابانیده شده” های آقای بورش چه فرقی دارد؟

و در مورد حالمئرات سؤیونوف

ایشان در ایام اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در افغانستان حضور نظامی داشته و خواسته و یا ناخواسته دستشان به خوان افراد بی گناه منجمله تورکمنهای آن کشور آلوده می باشد. اگر سؤیونوف در دوره شوروی بالاجبار به افغانستان اعزام شده باشد، چرا وی حتی پس از سقوط شوروی و در دوره نیازوف که بعنوان نمایینده مجلس از منطقه قزیل آرباط انتخاب شده، با غرور خود را “افغانس” یعنی شرکت کننده در اشغال افغانستان مطرح می کند.

سؤیونوف در تجاوز به ناموس زنان تورکمن نیز “مهارت” دارد وی بهنگام اشتغال بعنوان معاون فرماندار قزیل آرباط، به یکی از کارمندان زن- تورکمن- تجاوز می کند که پس از آنکه شوهر آن زن متوجه این مسئله می شود با تفنگ شکاری (ساچمه ای) به سؤیونوف شلیک می کند و متجاوز از ترس جان به مسکو فرار می کند و در آنجا خود را همانند اقلیموف اپوزیسیون نیازوف جا می زند و توسط صلیب سرخ جهانی به سوئد منتقل می شود. پرونده ناموسی وی حتی در مورد خانواده خودش نیز مطرح است که در اینجا از بازگوئی آن شرم می کنم.

حالا، این چنین اشخاص دزد و ضدناموس، بیشرمانه ادعای جاسوسی برای فرزندان از جان گذشته تورکمنصحرا می زنند. جوانانی که فقط و فقط برای نجات جان خویش به کشور هم کیش و هم نژاد خود یعنی در واقع به کشور خود تورکمنستان پناهنده شده بودند.

ما ادعاهای بیشرمانه اقلیموف را رد آنرا محکوم می کنیم.

مرکز مطالعات تورکمن

سوئد 16 سپتامبر 2020

 در اینجا ویدئوی یوتیوب را در زیر آوردیم.

از دقیقه 24 ببعد…

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن