احزاب و جمعیت هاتورکمن صحرارویدادها

پلاتفرم مشترک مبارزین تورکمن در راستای همگامی با دیگر رزمندگان ضددیکتاتوری!

راهنمای عمل و جهت مبارزه سیاسی مان!

در جنبش نوین و کنونی هیچیک از تشکل‌های سیاسی مرکزی در مورد خواسته‌های ملل تحت ستم غیرفارس ایران برنامه کنکرت و مشخصی ارائه نداده، به طرح شعارهای دهن پرکن و تکراری و استاندارد، زبان مادری و… اکتفا می کنند. در بدترین شرط، تحت شعار “برای یک ایران، برای یک پرچم» جنبش‌های ملل غیرفارس را با اتهام تجزیه طلبی منکوب می کنند. به نظر ما البته که دیگران حق ندارند در مورد خواسته‌های ملت ما تصمیم بگیرند و برنامه تنظیم بکنند، بلکه این مهم بر دوش رزمندگان سیاسی ما می باشد که در مورد این مسائل ابراز نظر کرده، برنامه و منشور مشترک تهیه نماید.

با سلام به تمامی نمایندگان تشکل‌های سیاسی، مدیران فضای مجازی و شخصیت‌های مبارز منفرد تورکمن!

همانطوریکه در جریان رویدادهای جنبش نوین ایرانیان در داخل و خارج می باشید، هریک از جریانات و تشکل‌های سیاسی ایرانی که برای سقوط دیکتاتوری نزدیک به 5 دهۀ ولایت فقیه در ایران می رزمند، در راستای یارگیری و مستحکمتر کردن صفوف خود تلاش می کنند. فعالین سیاسی تورکمن نیز چه بصورت فردی و یا گاها گروهی، متأسفانه بدون اینکه خواسته‌های بنیادین ملت خویش را ارائه کنند در صف آنان و در کنار آنها در تظاهرات و متینگ هایشان شرکت می کنند.

 البته قبل از هرچیز آرزوی ما این استکه از برآیند اتحاد تمامی تشکل‌های موجود تورکمنی، یک تشکل سیاسی نیرومند و متحد و فراگیر شکل بگیرد.

   و اما در مورد مواد پلاتفرم مشترک- به نظر ما:

1- فعالین تورکمن چهارچوب و پلاتفرم مشترک خویش را در مورد خواسته های بنیادین ملت تورکمن تدوین و ضمن تصویب داخلی، آنرا به جنبش نوین سراسری ارائه نمایند.

2- فعالین تورکمن ضمن موافقت علنی و مکتوب با این پلاتفرم،  درصورت وحدت با هر تشکل سیاسی دیگر، موافقت طرف مقابل را با خواسته‌های بنیادین ملت خویش- بطور مکتوب کسب نمایند. وقایع سیاسی یک قرن اخیر ثابت کرده است که احزاب سیاسی و جریانات مرکزی هیچوقت به وعده‌های شفاهی خویش علیه ملت ما پایبند نمانده، به آنهمه جانفشانی‌های رزمندگان تورکمن در صفوف احزاب و تشکل‌های سیاسی مرکزی پشت پا زده بعداز کسب حاکمیت خلف وعده کردند.

3- در جنبش نوین و کنونی هیچیک از تشکل‌های سیاسی در مورد خواسته‌های ملل تحت ستم غیرفارس ایران برنامه ی کنکرت و مشخصی ارائه نداده، به طرح شعارهای دهن پرکن و تکراری و استاندارد، حق تعیین سرنوشت و زبان مادری و… اکتفا می کنند. در بدترین شرایط نیز تحت شعار “برای یک ایران، برای یک پرچم» جنبش‌های ملل غیرفارس را با اتهام تجزیه طلبی منکوب می کنند. به نظر ما البته که دیگران حق ندارند در مورد خواسته‌های ملت ما تصمیم بگیرند و برنامه تنظیم بکنند، بلکه این مهم بر دوش رزمندگان سیاسی ما می باشد که در مورد این مسائل ابراز نظر کرده، برنامه و منشور مشترک تهیه نماید.

ما ضمن دعوت از تمامی جریانات و تشکل‌های سیاسی، مدیران فضاهای مجازی، اشخاص مبارز منفرد برای تهیه پلاتفرم مشترک مبارزه، خواهانیم که در مورد پیشنهادهای مرکز مطالعات تورکمن در این راستا نظرات خویش را بیان کنند تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک منشور مشترک مبارزۀ نوین خویش را به صف رزمندگان سراسر ایران ارائه نمائیم.

———————————————————————————————————————-

پیشنهادات ما برای تنظیم پلاتفرم مشترک:

  • ما خواستار ایرانی یکپارچه، آزاد، دمکراتیک و فدراتیو هستیم.
  • آزادی فعالیتهای سیاسی و آزدای زندانیان سیاسی
  • در ایران دمکراتیک، دین کاملا از سیاست جدا خواهد بود.
  • ما خواهان ایجاد جغرافیای واحد- ایجاد استان- برای ملت خویش می باشیم.
  • ساکنین منطقۀ فدرال تورکمن از آزادیها و حقوق برابر برخوردار خواهد بوده، غیرتورکمن‌ها بدون هیچ نگرانی ضمن رعایت قوانین مصوبه داخلی زندگی خواهند کرد.

امضاء کنندگان زیر حول پلاتفرم مشترک متحد شده، آنرا شرط وحدت با هر تشکل سیاسی، بصورت مکتوب می باشیم.

  • مرکز مطالعات تورکمن……………………. آرنه گلی
  • ………………………………………………………..
  • ……………………………………………………….
برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن