تاریختاریخ قدیم و میانهتاریخیتحقیقیتورکمن صحراتورکمن های دیگر کشورهارویدادهامقالات

پروفسور سوئدی: “اجداد ما تورک هستند”

Şwesiýaly prof: "Biziň ata-babalarymyz TÜRKDIR

پروفسور دانشگاه لوند LUND سوئد، “سون لاگربرینگ” (1707-1787)، بنیانگذار تاریخ نگاری علمی سوئد، در کتاب خود «شباهت های زبان سوئدی با ترکی» نوشت:

“«اجداد ما رفقای اودین ترک هستند، . ما شواهد کافی در این مورد داریم. افرادی هستند که می خواهند شما را فریب دهند تا فکر کنید گوت یا تراسیایی هستید. برای من مهم نیست که من را بدنام کند یا نه، اما اودین و همراهانش ترک بودند.»

Juristen Sven Lagerbring taryhçy, dogulany 1707, ölümi 1787

Lunds universitetsprofessor Sven Lagerbring (1707-1787), grundaren av svensk vetenskapshistoriografi, skrev i sin bok “Svenska språkets likheter med turkiska”:

Våra förfäder är turkar, kamrater till Odin. Vi har tillräckligt med bevis i denna fråga. Det finns människor som vill lura dig att tro att de är goter eller thrakier. Jag bryr mig inte om det misskrediterar mig eller inte, men Odin och hans följeslagare var turkar.”

Språkvetarna Stralenberg och Munthe hjälpte honom att genomföra forskningen.

Han fortsatte denna idé i ett grundläggande arbete om Sveriges historia (5 volymer), där han analyserade skandinavisk mytologi, som säger att Oden var turk och kom från Turkheim. Han lärde tyskarna att skriva. Hans riktiga namn var Wodan, vilket på forntida turkiska betyder “nedstigande eld”. Den germanska runskriften är nästan identisk med turkarnas orkhonruna. Thor var också en turk, och han hette Tur, precis som Turan.

Han hävdar att Oden och hans söner tog med sig inslag av det turkiska språket och runskriften till Nordeuropa. Graverade inskriptioner, kallade runskrift, finns från Norge till Mongoliet, ända till Orkhon-inskrifterna. I Norge och Sverige finns bokstäver skrivna med runbokstäver, men de är inte läsbara på svenska och norska. Professor Lagerbring avslöjar också grammatiska och lexikala likheter mellan svenska och turkiska. Han ger mer än tvåhundra exempel och noterar att många ord är lika.

Hans bok har översatts till turkiska och finns till försäljning på Amazon.com

ترجمه:

پروفسور دانشگاه لوند سوئد، سون لاگربرینگ (1707-1787)، بنیانگذار تاریخ نگاری علمی سوئد، در کتاب خود «شباهت های زبان سوئدی با ترکی» نوشت:

“«اجداد ما ترک هستند، رفقای اودین. ما شواهد کافی در این مورد داریم. افرادی هستند که می خواهند شما را فریب دهند تا فکر کنید گوت یا تراسیایی هستید. برای من مهم نیست که من را بدنام کند یا نه، اما اودین و همراهانش ترک بودند.»

استرالنبرگ و مونته زبان شناسان به او در انجام این تحقیق کمک کردند.

او این ایده را در یک اثر بنیادی در تاریخ سوئد (5 جلد) با تحلیل اساطیر اسکاندیناوی ادامه داد که می گوید  خدای جنگ اودین ترک بوده و از ترکهایم آمده است. او به آلمانی ها نوشتن یاد داد. نام اصلی او “وودان” (در تورکمنی امروزی اودون-گ) بود که در ترکی باستان به معنی آتش نزولی است. رونیک نویسی ژرمنی تقریباً با رونیک اورخون ترک ها یکسان است. خدای دیگر سوئدی “تور” می باشد ترک بود و اسمش مثل توران، تور بود.

او ادعا می کند که اودین و پسرانش عناصری از زبان ترکی و نوشتار رونیک را به شمال اروپا آورده اند. کتیبه‌های حکاکی‌شده‌ای به نام رونیک از نروژ تا مغولستان تا کتیبه‌های اورخون یافت می‌شوند. در نروژ و سوئد حروفی وجود دارد که با حروف رونیک نوشته می شوند، اما در سوئدی و نروژی قابل خواندن نیستند. پروفسور لاگربرینگ همچنین شباهت های دستوری و واژگانی بین سوئدی و ترکی را آشکار می کند. او بیش از دویست مثال می آورد و یادآور می شود که بسیاری از کلمات شبیه هم هستند.

کتاب او به ترکی ترجمه شده و در سایت Amazon.com برای فروش در دسترس است

************

  1. کول تگین حاقانئنگ یادیگأرلیگی:

بو یازغئلار  1709-نجئ یئلدا روسلار بیلن سوئدلرینگ آرسئندا بوُلان اورشدا روسلارا اسیر دوشیپ سیبریه سورگون ادیلن سوئدلی افسری “استرالنبوُرگ”[1]ینگ تاغاللاسئ بیلن تاپئلیار.

بو قاغانئنگ مازارئ‌نئنگ اوستونده دیکیلن دؤرت بورچلئ یادیگأرلیگینگ گونباتار یوزینه چین حاطئندا، باشغا تاراپلارئندا بوُلسا تورکچه یازلئپدئر. سطیرلر، آشاقدان یوُقارئق، ساغدان سوُلا یازلئپدئر. یازغئدا آدئ گچیأن کیشی، بیلگه قاغان بوُلوپ، اوُنئ بنا اتدیرن کیشأ یوُللوغ تگین دییلیأر. بو یادیگأرلیگینگ داش-تؤوره‌گینده اوُونوقلئ-ایری‌لی هیکللرینگ غالئندئلار، مازارلئغا یتیأن بیر کؤچه، شئیله-ده کول تگین حانئنگ هیکلی‌نینگ کله‌سی بیلن آیالئ‌نئنگ هیکلی‌نینگ بیر بؤلِگی تاپئلئپدئر.

بو یادیگأرلیک، داشدان یاسالان اولئ بیر پئشباغا هیکلی‌نینگ اوستونده اوُتوردئلئپدئر. یادیگأرلیگی‌نینگ بییکلیگی 3.75 متر. اوُنونگ گوندوُغارئندا 40سطر، غایرا یوزینده 13 سطیر یازغئ بار. سطیرلرینگ اوزینلئغئ 235 سانتی متر چمه‌سی. اوُنونگ گۆنباتار گۆندوُغارئندا غوُشا باشلئ آژدارحا بیلن تۆرک تاغماسئ غازئلئپدئر.

تحقیق: آ.گلی

مدیر مرکز مطالعات تورکمن

سوئد. 14 ژوئن 2024

[1] Filip anohan fon Strahlenberg (1676–1747) Russiýanyň kartografiýasyna möhüm goşant goşan şwesiýaly ofiser we we geografist.

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن