احزاب و جمعیت هااز خاطرات و تجربیات دیگراناسنادترکمن صحراتورکمن صحرارویدادهاسیاسیسیاسی - ملیملی

سند: هم پالکی‌های خلخالی جلاد در سرکوبی جنبش ملی-دمکراتیک ملت تورکمن!

نبرد بین نیکی و پلشتی، خیر و شر، تاریکی و روشنائی، اهورمزدا و اهریمن… در طول تاریخ بشریت وجود داشته و دارد. مبارزین راه عدالت اجتماعی و انسانیت با تجربه آموزی از توطئه‌های اهریمنان ضد بشری و با مسلح شدن به سلاح تجربه غنی از جنبش های جهانگیر، نبرد سترگ خویش را به پیش بردند و می برند.

یکی از شکوهمندترین برهه از مبارزات نوین ملت تورکمن، در سالهای 57 و 58 بوقوع پیوست. در این مقطع شوراهای دهقانی، اتحادیه و ستاد مرکزی شوراها شکل گرفت، بازوی سیاسی و فرهنگی نیز در تشکلی بنام “کانون فرهنگی و سیاسی” در راه روشنگری ملی به فعالیت پرداخت.

با توجه به تمامی این پیروزیها و حرکت به پیش، مسلما دشمنان قسم خورده این ملت و ستیزگران با آرمان ملی آن نیز از پای ننشتستند. آنان با سم پاشی و مسموم کردن اذهان ملت از یکسو و همگامی و نشان دادن چراغ سبز به سرکوبگران جنبش، در خدمت مرتجع ترین و سیاهترین نیروها قرار گرفتند که در زیر به دونمونۀ از آنها اشاره می کنیم.

هدف از بازنشر این تحجرات فکری، تجربه آموزی از شیوه‌های دشمن و دریدن پرده نقاب آنان و هشدار به نسل جوان می باشد که دشمن در هر مقطع با رنگ و لعاب مختلفی ظاهر می شود.

یکی از این تشکل‌هائی که از همان آغاز علیه کانون و شوراها اعلام جنگ و جهاد نمود، “انجمن یا کانون اسلامی و فرهنگی ترکمن” بود. “کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن، در یکی از بیانیه‌های خود به افشاگری این کانون توطئه پرداخت که در بخشی از اعلامیه کانون آمده است:

اعلامیه شمارۀ ۵ کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن)

                                             درباره «کانون اسلامی و فرهنگی ترکمن»

 «١. اعضای کانون نامبرده از وابستگان نزديك آنا قلیچ آخوند نقشبندی روحانی نمای ترکمن وابسته به دربار می باشند.

٢. کانون فوق الذکر با پخش اعلامیه های مختلف عليه خلق ترکمن موضع گیری کرده و بدین ترتیب برای كمك به عناصر مشكوك و ساواکی‌هائی که در کمیته امام گنبد نفوذ کرده اند بهانه های تبلیغی فراهم می کردند.

٣. اعضای کانون را افرادی مثل عطاجان آخوند قوجقی، داماد نقشبندی، عبدالحلیم عادل، صفرزاده، ممی هلاکو و آنه کوسه غراوی از سرسپردگان مرتجع زمینداران تشکیل می دادند.»

بنیانگذاران کانون اسلامی و فرهنگی ترکمن از راست: آنه محمد کوسه غراوی- ممی هلاکو- حلیم بردی عادل و حدای بردی قاری دردی پور

متن کامل مقاله در فرمات پی دی اف

هم پالکی


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن