اسنادترکمن صحرا

نقشه های فاشیستی حکام تهران بر علیه ملت تورکمن

 

 تربيت اطفال تراكمه و تبديل زبان توركمنى آنها بـپـارسى- هزار خانوار از مردمان زراعت پیشه بدین دشت کوچ داده شود و امر زناشوئی- جایگزینی سیستانی ها، تقسیمات استانی وابستگی  بمناطق شیعه نشین محفوظ باشد

بخشی از جنایات کشتار روحیه ملی و اتنیکی تورکمن ها در دوره پهلوی اول:

اعلامیه فرمانده تیپ مستقل استرآباد

« هرکسی که می خواهد به ترکمن صحرا سفر و تجارت کند می بایست از فرمانده پادگان محلی و یا فرماندار نظامی اجازه بگیرد. سفر به تورکمن صحرا بدون اجازه ممنوع است.»

                                                                           فرمانده تیپ مستقل استرآباد- سرهنگ حکیمی. 1305

 

گزارش رئیس اداره معارف استراباد (آموزش و پرورش) اسفندیاری به  وزارت معارف [تهران]در مورد تدریس وسیع زبان فارسی و اعزام معلمان غیرمأنوس به زبان تورکمنی :      

  «قسمت ديگر در حكم تسخير روح تراكمه است. ترتيب بسط معارف در صحرا و لزوم تربيت اطفال تراكمه و تبديل زبان توركمنى آنها بـپـارسى …زبان پارسى علاوه بر محاسن ديگر در سياست تأثير فوق العاده مهمى دارد…اگر خواسته باشيم يموتستان و يا تركمنستان خطرناك تازه تشكيل نشود، وقت آن رسيده است بوسيله تبديل زبان تركى به پارسى و بسط معارف ديگر مجال ندهيم… 

                                                                                                                        تاریخ سند 30 اسفند 1305

 از استرآباد به تهران

حکومت- نظامی است.

 پیشنهادات: برای اینکه بطور خوبی زبان فارسی منتشر و رواج یابد لازم است اولا هزار خانوار از مردمان زراعت پیشه بدین دشت کوچ داده شود و امر زناشوئی نیز گذارده و بطرفین یعنی بومی و مهاجرین تشویقات لازمه بشود که از وصلت با یکدیگر امتناع نورزند و تمایل یابند. این استکه عملی شدن این وسیله منظور و عمل دولت که همانا تعمیم زبان فارسی و تربیت این ملت نیمه وحشی ممکن است. 

اداره معارف و اوقاف گرگان به تهران  بتاریخ1313/ 4- 1


تنها یک نمونه از هزاران جنایات دوره پهلوی دوم بر علیه ملت تورکمن؛

تبلیغات مسموم کننده و اعتراف به غارت زمین های کشاورزی تورکمن ها

«اشعار مهدوم قلی (مخدوم قلی) شاعر ترکمن، که سخت مورد احترام ترکمانان است، مملو است از مسائلی که مربوط به فروش دختران معصوم در خیوه است. پدر مهدوم قلی خود برده فروش بود و اسرا را خصوصا به خیوه می برد و میفروخت، و این رفتار او مورث آثاری شده است که ركن ادبیات ترکمانان است.

هر کس هر چه می خواهد بگوید: من که جای پای خداوند را در حوادث تاریخی جستجو می کنم، می خواهم بگویم تسلط سرهنگ جان محمد خان قاجار پسر علاء الدوله بر ترکمن ها و ظلم به آنها یک گوشه از تلنگر خدائی است که بر ترکمن ها، وارد آمد، و تحکیم قدرت سرلشکر مزین و زیر و رو شدن بنای مالکیت دشت ترکمن، و جایگزینی سیستانی ها، در کشتزار ترکمن تلنگر دوم همین خشم خدائی است.»

باستانی پاریزی. هشت العف. چاپ دوم. ۱۳۶۸. انتشارات نوین. تهران ص. 364


طرح های فاشیستی و بغایت خائنانه ج. اسلامی علیه ملت تورکمن

افشای طرح های “مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور مستقر در گرگان” که مستقیما زیر نظر خامنه ای- نورمفیدی اداره می شود که تنها هدف این مرکز زدون روح ملی گرائی، نابودی زبان و مذهب و بطور اعم محو کردن این ملت می باشد:

 • « تا زمانیکه تفکر و جو حاکم بر مردم مناطق اهل سنت نشین کشور در جهت قبولی اهداف اصولی نظام قرار نگرفته، لازم است در تقسیمات استانی و شهرستانی و دهستانی احتیاط و پیش گیری های لازم بعمل آید بطوری که همواره وابستگی های گوناگون آنان بمناطق شیعه نشین محفوظ باشد.
 • عدم تأسیس صنایع و کارخانجات مهم در مناطق اهل سنت در صورت ضرورت با مدیریت و بکارگیری اکثریت شیعه که در غیر اینصورت این منافع اقتصادی در دراز مدت زمینه فکر خودکفائی و خودگردانی و جدائی طلبی آنان را قوت می بخشد.
 • مهاجرت دادن کشاورزان و افراد غیر سنی به مناطق اهل سنت نشین از طریق واگذاری زمین و غیره که در گرگان و گنبد قابل اجرا میباشد و در این منطقه هجرت سیستانی ها از جنبه های گوناگون در اولویت خواهد بود تا ضمن اسکان و بکارگیری مهاجرین سیستانی و غیره در درون ترکمنها حضور و ازدیاد غیرترکمن را هم داشته باشیم
 • تبادل نیروی انسانی وابسته بدولت در مناطق اهل سنت که حتی المقدور نیروهای سنی در مناطق شیعه نشین بکار گمارده شود و بالعکس.

 


 

متن کامل طرح های ضد تورکمنی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور مستقر در گرگان که با مهر “سری” به تهران فرستاده شده است:

 

مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور

شماره 34/9

تاریخ 5/11/66

سری

حضور مبارک برادر علیرضا فیض مدیریت محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

 احتراما بدینوسیله قسمتی از پیشنهادات در رابطه با امور اجتماعی و فرهنگی و حوزه های این منطقه به پیوست ارسال میگردد.

والسلام

من ا…التوفیق

سیدضیا میردیلمی

مسئول مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور- گرگان

 پیشنهادات در جهت محدودیت و کنترل حوزه های علمیه و نحوۀ برخورد با اهل سنت

 

الف: امور اجتماعی و فرهنگی                                                          سری

 

 • مردم ترکمن مردمی نجیب و سلیم النفس و دارای احساسات ناسیونالیستی مذهبی میباشند ولی غالب آخوندهای آنان مادی گری و متعصب و نسبت به نظام بدبین هستند و اما نسل جوان آنان دارای آمادگی پذیرش شور انقلاب اسلامی بوده و میباشند ولیکن از طرف عده ای از آخوندهای آنان، تشیع آنچنان زشت و خطرناک و شرک آلود ترسیم شده که گرایش به کمونیست و یهود و نصاری برای آنان مقبولتر است تا اتهام طرفداری از فکر شیعی.

در اینجا خلاء موجود در فکر نسل جوان نهایتا می بایست از طریق روحانیون جوان و خوشبین و انقلابی در دراز مدت پر شود و گرنه بریدگی از روحانیت آنچنانی و عدم جرئت بگرایش به تفکر انقلاب اسلامی ایران آنان را آماده پذیرش هر نوع تفکر خطرناکی خواهد کرد.

ضمنا در این مقطع غالب روحانیون اهل سنت علاوه بر مسئلۂ منافع مادی و فرار از جنگ و سربازی، عمده وحشت آنان احتمال تشدید گرایش به تشیع میباشد. لذا برای پیش گیری از این خطر از راه جذب جوانان و کودکان به حوزه های دینی و تأسیس حوزه های متعدد حتی در روستاهای دور افتاده و اصرار بر تدریس و تحصیل و مکالمه و مکاتبات بزبان ترکمنی و ایجاد فاصله فرهنگی با فرهنگ انقلاب و زبان فارسی و یا هر وسیلۂ دیگر استفاده می نمایند.

 • لازم است بروحانیت بیدار و انقلابی آنان بیشتر بهاء و امتیاز داده شود و از آنطرف زمینه ها و اموریکه باعث رشد و تقویت و تقدس روحانیون مغرض و قشری و منجمد آنان میگردد و نیز موجب باب الحوایج شدن و حلال مشکلات بودن آنان برای مردم میشود، دقیقا کنترل و حساب شده باشد.
 • پیشنهاد میگردد از طریق نمایندگان حضرت امام و با هماهنگی مسئولین ذیربط در کلیه مناطق اهل سنت نشین کشور تشکیلاتی مشخص مربوط به ائمه جمعه و روحانیت و حوزه های علمیۂ آنان وجود داشته باشد و تمام مسئولین قوای سه گانه در رده های مختلف مقید باشند فقط از این کانال به خواسته های روحانیت و شفاعتهای آنان رسیدگی و یا پیگیری نمایند.
 • در کلیه تصمیمات و اموریکه خصوصا مربوط به روحانیت اهل سنت و فرهنگ آنان میباشد لازم است از طریق دفاتر سیاسی و اداره اطلاعات استانها و مراکز بزرگ اسلامی که زیر نظر نمایندگان حضرت امام میباشند هماهنگی و نظرخواهی های مقتضی معمول گردد تا در عمل مواجه با پراکندگی و تشتت و تناقض نشویم.
 • تا زمانیکه تفکر و جو حاکم بر مردم مناطق اهل سنت نشین کشور در جهت قبولی اهداف اصولی نظام قرار نگرفته، لازم است در تقسیمات استانی و شهرستانی و دهستانی احتیاط و پیش گیری های لازم بعمل آید بطوری که همواره وابستگی های گوناگون آنان بمناطق شیعه نشین محفوظ باشد.
 • عدم تأسیس صنایع و کارخانجات مهم در مناطق اهل سنت در صورت ضرورت با مدیریت و بکارگیری اکثریت شیعه که در غیر اینصورت این منافع اقتصادی در دراز مدت زمینه فکر خودکفائی و خودگردانی و جدائی طلبی آنان را قوت می بخشد.
 • مهاجرت دادن کشاورزان و افراد غیر سنی به مناطق اهل سنت نشین از طریق واگذاری زمین و غیره که در گرگان و گنبد قابل اجرا میباشد و در این منطقه هجرت سیستانی ها از جنبه های گوناگون در اولویت خواهد بود تا ضمن اسکان و بکارگیری مهاجرین سیستانی و غیره در درون ترکمنها حضور و ازدیاد غیرترکمن را هم داشته باشیم
 • تبادل نیروی انسانی وابسته بدولت در مناطق اهل سنت که حتی المقدور نیروهای سنی در مناطق شیعه نشین بکار گمارده شود و بالعکس.
 • اعزام گروهی از متخصصین فنون جامعه شناس و روانشناس و تاریخ… از دانشگاه یا غیره که مستقیم و یا غیر مستقیم با مراکز بزرگ اسلامی در اجرای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی همکاری و همفکری داشته باشند تا فعالیتها در ابعاد مختلف فرهنگی موثر واقع شود.
 • گسترش و پیگیری های لازم و برنامه ریزی های دقیق و عمیق روی اهل سنت از طریق انتشار نشریه و جزوه و کتاب و کتابخانه ثابت و سیار و رادیو تلویزیون و روزنامه ها و جذب و سازماندهی استعدادهای هنری و فرهنگی اهل سنت و غیره با همفکری گروه جامعه شناس و روان شناس و تاریخ و …
 • تکثیر کتب و نشریات و جزوات و مسابقات علمی و دینی در حوزه های قدیم و مدارس جدید جهت آشنایی هرچه بیشتر با انقلاب اسلامی و اسلام محمدی (نه اسلام اموی و عباسی) و بوجود آوردن زمینه های تفاهم بیشتر با فرهنگ و اعتقادات تشیع.
 • رساندن مطالب و دادن منابع برای سخنرانی ائمه جمعه اهل سنت با در نظر گرفتن جوانب فقهی و تاریخی و مذهبی آنان و نیز آوردن خطباء و دانشمندان انقلابی سنی از مناطق و ممالک دیگر و گذاشتن سمینارهای متناوب و متنوع و پرمحتوی با حضور آنان و مقامات مهم مملکتی.

   ب: امور حوزه های علمیه:

 • اجرای دقیق امتحانات سالانه با نظارت مستقیم مرکز و همکاری آموزش و پرورش.
 • ملزم کردن طلاب اهل سنت برای شرکت در جبهه همانند طلاب تشیع با ارسال بخشنامه مشترک از شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم برای روحانیون تشیع و تسنن مناطق سنی نشین.
 • بوجود آوردن حوزه های بزرگ در شهرهای سنی نشین و تمرکز تحصیلات آنها و محدود کردن بیش از یکصد و سی حوزه روستائی موجود در این منطقه از طریق درجه بندی کردن میزان معلومات مدرسین آنان و مرحله بندی کردن مدت تحصیل در روستا که با این عمل طلابی که غالبا بخاطر بودن حوزه در کنار منزلشان درس میخوانند از ادامه آنان صرفنظر و طلاب واقعی رشد خواهند کرد.
 • محدودیت شدید در شرایط پذیرش طلاب و تحصیلات علوم دینی همانند حوزه های تشیع با بخشنامه شورای مدیریت حوزه های علمیه قم…
 • اقدام و برخورد قاطع نظام وظیفه با طلابی که واجد شرایط تحصیل نیستند و یا ختم نموده و از سلک روحانیت خارج شدند.
 • با توجه به موجود بودن بیش از یکصد و شصت حوزه شهری و روستائی و حضور ششهزار طلبه و مدرس شاغل که حدود 80% آن اضافه میباشد، لازم است در جهت جلوگیری از تأسیس حوزه های جدید و نیز انحلال حوزه هائی که واجد شرایط نیستند، اقدام گردد.
 • تأسیس دانشگاه عالی اسلامی ویژه اهل سنت برای جلوگیری از خروج استعدادهای دینی اهل سنت. که اگر این دانشگاه در قم یا مشهد یا تهران باشد از نظر جذب به فرهنگ انقلاب و کنترل دقیق و تحلیل رفتن در فقه و بینش گسترده و پویای تشیع خیلی موثر است و ضمنا باید مضرات این عمل از قبیل راه یافتن آنان بمرکز قدرت سیاسی و معنوی تشیع و ازدیاد حساسیت از سخنرانیها و کتب مذهبی و غیره نیز حتما محفوظ گردد و چنانچه باید دانشگاه مزبور در مناطق اهل سنت تأسیس شود، بدیهی است منطقه امن گرگان با توجه به همسایگی حکومت غیر اسلامی شوروی و داشتن بیشترین تعداد روحانی اهل سنت در اولویت خواهد بود.
 • در منطقه گرگان و گنبد غالبا روحانیونی که روشنفکر و ضد عثمانی (شیخ عثمان نقشبندی کردستانی) و ضد تصوف باشند متهم به وهابیت میشوند زیرا چنین روحانیونی را مانع بازار گرم توسل و نذر و نیاز و زیارت شیوخ و قربانیها و هدایا و درآمدهای سرشار مریدان خود میدانند اما در واقع اکثریت متهمین به وهابیت و وهابی بمعنای سیاسی و مصطلح آن نمی باشد و تفکر وهابیت در این منطقه جندان مقبولیت و گسترش نداشته است.

 

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن