اخبار ویژهتورکمن صحرا

شیدا شاهئر (هوشنگ ایری) آرامئزدان جودا ایر گیتیدی!

دایی جان جنتدن پایئنگ بولسون!

هوشنگ ایری شاعر خوش قریحه ی غرب ترکمن صحرا و متخلص به «شیدا »در گفتگو با اولکامیز در باره جشنواره عندلیب دیدگاه هایش را به صورت شفاف و صریخ بیان کرد.

وی گفت: برپا کردن چنین جشنواره ها موجب رشد و ترقی زبان مادری ما میشود. در اینگونه جشنواره ها کسانی را کشف میکنیم که خودشان را شاید باور ندارند چون این جشنواره ها عمومی و بدون قید و شرط می باشد و در ضمن به پویا بودن فرهنگ مان کمک شایانی میکند.

هوشنگ ایری در مورد تعریف و تاثیر شعر اظهار داشت: شعر قالب زیبای از سخن هست که بر افکار ملل تاثیر زیادی دارد و افکار جهانی را میتواند به طرف سخنان زیبا نزدیکتر کند مثال بارز این مصداق مختومقلی فراغی میباشد که به عنوان سمبل ترکمن سرحدها را درنوردیده و اشعار زیبایش به مردم فرهیخته جهان رسیده است.

شیدا افزود: پیشنهاد من برای برگزاری این چنین جشنواره ها این است که به شاعران فقط شعر شان میتوانند کمک کنند و از دست کسی دیگری کمکی نمی رسد.

وی اعلام کرد: می خواهم کمی گفته هایم را باز کنم اگر شاعر بتواند شعرخوب بسراید میتواند مخاطب زیادی جمع کند، با اسم و سن و سال نمی شود کسی شاعر شود. شعر خود شاعر گویای حقیقتی بر چیره دستی اوست و به قول کریم قربان نفس شعری که به دل ننشیند آن را بدبخت کاغذ باید نگه دارد. من معتقد هستم که هرچه شاعران قویتر ظاهر شوند این جشنواره ها با قدرت و قشنگی خاصی در میان مردم برپا میشوند.

ایری در پایان اظهار داشت: از زحمات جناب عالی و دوستانم که دنیای مجازی  که در راستای فرهنگ ترکمن قدمهای بزرگی برمی دارید کمال تشکر را دارم امیدوارم خورشید افکار شما غروب نکند.

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن