احزاب و جمعیت هااخبار ویژهاز خاطرات و تجربیات دیگرانتورکمن صحراحقوق بشر

تورکمن ها در رفراندم 1358 به جمهوری اسلامی “نه” گفتند!

12 فروردین 1358، روزی که در یک رفراندم فرمایشی و صوری، انتخابات به اصطلاح آزاد “آری یا نه” و بدون هیچ انتخاب دیگری برای مردم ایران تحت لوای حکومت و رژیم اسلامی در ایران بنا نهاده شد.

تورکمنها در سال 58 نخواست، و هنوز هم نمیخواهد، تن به یوغ نظام سرکوبگر و ضد دموکراتیک و تبعیض گرای جمهوری اسلامی بدهد. تورکمن صحرا و تشکل های دمکراتیک آن؛ ستاد مرکزی شوراها و کانون فرهنگی  سیاسی آن محور ایستادگی در برابر رژیمی بوده و هست که حقوق همه ایرانیان را پایمال کرده و میکند. تورکمنها به نظامی رأی ندادند که دهقانان و زحمتکشانش را به خاک سیاه نشانده، ثروتهای ملی اش را غارت کند و تبعیض جنسی علیه زنان را نهادینه کرده، فساد و رانت خواری را به عرش برده، آب و جنگل و طبیبعت ایران را به نابودی کشاند
کانون در اعلامیه خود در آن وقت خواستار تشکیل مجلس موسسان، تدوین قانون اساسی  و سپس برکزاری رفراندم را خواستار شد. هم در آن زمان و هم بعد از آن بر این اعتقاد بودند که این رفراندوم به دلیل اینکه گزینه‌ی دیگری جز این دو گزینه را در مقابل رأی‌دهندگان نگذارده بود، رفراندم به معنای واقعی یعنی آزاد و دموکراتیک نبوده است.

از عمده ترین دستاوردهای استقرار و حاکمیت رژیم اسلامی بر ایران در طول چهار دهه تسلط و زمامداری بر ایران را میتوان، ترور افراد و شخصیت های سیاسی و کنشگران اجتماعی، اقتصاد شکننده، سرکوب های گسترده، تخریب محیط زیست، بازداشت های فله ای، اعدام های بی رویه، ترویج و گسترش مواد مخدر، تبعیض بر علیه زنان و ده ها و صدها مورد دیگر را نام برد.

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن