اخبار ویژهادبی - فرهنگیتورکمن صحراتورکمنستانرویدادهاملی

تورکمن دوتاری/تامدئراسی “یونسکو”-ده رسمی حاسابا آلئندی

حالقئمئزدا: «آقان آرئق آقار اکن، باقان دؤولت باقار اکن» دیئن آجایئپ آیئتغئ (ناقئل) بار.

یاغشئ نییه‌تی یؤرلگه ادینمک حالقئمئزئنگ غانئنا سینگن. اینه، دوتار یاساماق سنتچیلیگی‌نینگ، دوتاردا ساز چالماق و باغشئچئلئق سونغاتئ‌نئنگ “یونسکو”نئنگ آدامزادئنگ مادّئ دأل، مدنی میراثئ‌نئنگ ساناوئنا گیریزیلندیگی باراداقئ  سرتیفیکاسیانئنگ/ گۆوأ_نامانئنگ آصئل نوسغاسئ‌نئنگ گلیپ غوُووشماغئنئ هم حالقئمئز باغئتلئ بووشلوغئ حؤکمۆنده اورنادئ. چونکی آیدئم-سازئنگ یانگلانماغئ-شادلئغئنگ، توُی-بایرامئنگ حابارئ. حالقئمئزئنگ عؤمور یوُلونئنگ همراسئ، ائقبالی بولان دوتارئنگ دونیأ غئمّاتلئغئ درجه سینه ایه بوُلماغئ پاراخاتچئلئق، شادلئق موقامئنئنگ یایراماغئدئر.

تورکمنلرده دوتار یاساماق سنتچیلیگینی، تامدئرادا ساز چالماق و باغشئچئلئق سونغاتئنئ آرقاما-آرقا اۆنده‌لیپ، حالئپا-شاگیرتلیک دأپلرینی پوغتالاندئرماق و تأزه زحینلری یوزه چئقارماق ماقصادئ بیلن غوُلایدا «چالسانا، باغشئ!» آدلئ تأزه بأسلشیگینگ ائغلان ادیلمگی حاقئنداقئ قارار أحلی تورکمنلرده اولئ بویسانچ دوئغولارئنئ دؤره‌تدی. بو بأسلشیگینگ، شو یئلئنگ سنتئابر آیئندا جملنیلمگی و اول غاراشسئزلئغئمئزئنگ شانلئ توُیونا اؤزبوُلوشلئ اؤوۆشگین چایار.

دوتار یاساماق سنتچیلیگی‌نینگ، دوتاردا ساز چالماق و باغشئچئلئق سونغاتئ‌نئنگ یونسکو-نئنگ آدامزادئنگ مادّئ دأل مدنی میراثئ‌نئنگ ساناوئنا گیریزیلندیگی باراداقئ شادلئقلئ حابارئنگ گلیپ غوُووشماغئ مئناسئبتلی، 1-نجی فورالدا تورکمنیستانئنگ دؤولت مدنیئت مرکزی‌نینگ موقاملار  کؤشگونده گچیریلن آیدئم-سازلئ دابارا هم ایلدشلریمیزینگ میللی غئمّاتلئقلارئمئزئنگ اگسیلمز بویسانجئنئ أحلی آیدئنگلئغئ بیلن آچئپ  گؤرکزدی.

دابارانئنگ دوُوامئندا پره‌زیدنتینگ تابشئرئغئ بوُیونچا ولایاتلاردان و پایتاغتئمئزدان آیراتئن تاپاووتلانان «چپر دؤره‌دیجیلیگینگ حالق اوسساسئ» دیـین آدا مئناسئپ بوُلان دوتار اوسسالارئ‌نئنگ آدلارئ دابارالئ یاغدایدا ائغلان ادیلدی. اوُلار اؤز حوُشاللئقلارئنئ بیان ادیپ، باغشی-سازاندالارئنگ آصئللئ دأپلرینی مئناسئپ صوراتدا دوُوام اتدیرجکدیکلرینه و تۆرکمن آیدئم-ساز سونغاتئ‌نئنگ، حالقئمئزئنگ عاصئرلار بوُیئ توُئ-بائراملارئ‌نئنگ نئشانئ بوُلان بو ساز غورالئنئ یاساماقدا موندان به‌یلأک هم اؤز ائخلاصلارئنئ غائغئرماجاقدئقلارئنئ بیان اتدیلر.

“موقاملار کؤشگۆنینگ” ایوانئندا یایبانگلاندئرئلان سرگی‌ده صوراتکشلرینگ، زرگأرلرینگ و سنتچیلرینگ حالق آیدئم-ساز سونغاتئ‌نئنگ کؤپ_اوغورلئ دونیأسینی آچئپ گؤرکزیأن اثرلری بیلن بیرلیکده ساز غوراللارئ، کیتاپلار، فوُتوُصوراتلار  گؤرکزیلدی.

«Edebiyat we sungat». Ýanwar 2022

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن