احزاب و جمعیت هااز خاطرات و تجربیات دیگرانتورکمن صحرارویدادها

اسناد تازه یاب! پرونده زندانیان سیاسی تورکمن

آرشیو شهربانی کل کشور 1318

جنبش ملی- دمکراتیک تورکمن و کادرهای برجستۀ آن
مرکز مطالعات تورکمن- اخیرا از آرشیو شهربانی کل کشور پرونده زندانیان سیاسی تورکمن را که در سال 1318 بخاطر جرائم سیاسی دستگیر و از کومیش تپه به تهران انتقال و چندین سال تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند را پیدا کردم. اسامی برخی از آنها:
1- نفس کمالی فرزند تقی (قاراتاغی مهمیانی از مشاورین سیاسی عثمان آخون)
2- آتا صیادی فرزند رجب آخون- کارمند راه آهن تهران
3- آشور قرینجیک فرزند دایی جیق- که در اثر شرایط بد زندان در اسارت جان می بازد
4- آشور فرزند صافار
5- محمد زاودی.دربارۀ محتوای پرونده و اتهامات وارده و چگونگی دستگیری آنها و نیز مکاتبات شان با خانواده در پست های بعدی خوانندگان را مطلع خواهم ساخت.

 

نکته جالب اینجاست که از میان بیش از 30 زندانی سیاسی تورکمن که تقریبا همگی کادرهای مجربی بودند، پس از آزادی از زندان و ایجاد فضای باز سیاسی تعداد انگشت شماری به حزب توده و کمیته ایالتی آن پیوستند و بیشرشان توسط خزب دعوت نشدند که تکرار آن را در جریان جنبش 1358 نیز شاهدیم که چسان برخی از فعالین سیاسی بخاطر رد مشی چریکی به صف جنبش نپیوستند.
آرنه گلی
2 می 2021


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن